21 Mayıs 2018 Pazartesi

SİNGAPUR HAVAYOLLARI FİNANSAL YIL NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ 1NİSAN 2017 – 31 MART 2018 FİNANSAL YILININ NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ   Faaliyet karı; hem yolcu hem de kargo segmentlerindeki performans artışı ile 1 milyar $’ı aşmıştır Seyahat talebi yüksek görünmesine rağmen petrol fiyatları yükselme trendinde olup güçlü rekabet devam etmektedir Üç yıllık dönüşüm programı başarılı bir şekilde ilerlemekte ve ilk çalışmaların sonucunda kar alınmaktadır Hisse başına 30 sent değerinde son temettü dağıtılacaktır   GRUP MALİ PERFORMANSI Mali Yıl 2017/18 Grup; bir önceki yılın aynı dönemine göre 533 milyon $ veya %148,1 artışla, 2017/18 mali yılı için 893 milyon $ net kar açıklamıştır. Büyük oranda daha yüksek faaliyet karı (+434 milyon $), SIA Kargo’nun rekabetle ilgili tedarikinin olmaması (+132 milyon $) ve Tigerair markası ile ticari markaların geçen yılda kaldırılmasına (+98 milyon $) dayandırılabilen bu artış, Singapur Havayolları Mühendisliğin Hong Kong Aero Engines Services Ltd’deki (HAESL) %10’luk hisselerinin satılması ve HAESL’den kazanılan özel kar paylarının olmaması (-178 milyon $) ile kısmen dengelenmiştir.   Grubun faaliyet karı, bir önceki mali yıla göre 434 milyon $ (+%69,7) artış göstererek 1.057 milyon $’a yükselmiştir.   Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 milyon $ artarak 15.806 milyon $’a yükselmiştir (+%6,3). Uçuş yapan yolcu geliri, yolcu trafiğindeki artışın (+%6,3) yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmasıyla 428 milyon $ artmıştır (+%3,6). Artan kargo taşımacılığı (+%5,3) ve getiri artışı (%8,9) ile kargo hasılatı 266 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri; büyük oranda hat bakım faaliyetleri nedeniyle 52 milyon $ (+%12,0) artmıştır. Daha yüksek arızi gelire en fazla katkı, tahmini kırılma oranlarında ve KrisFlyer programındaki üye menfaatlerindeki değişimin neden olduğu ayarlamalar (178 milyon $) ve uçak iniş mevkilerindeki değişiklik ödemelerinin artması ile olmuştur (65 milyon $). Grup harcaması, 503 milyon $ artarak 14.749 milyon $’a yükselmiştir (+%3,5). Ortalama jet yakıtı fiyatlarındaki %18’lik artış nedeniyle net yakıt maliyeti risk dengeleme kazancı (+439 milyon $) ile kısmen dengelenerek 152 milyon $ (%4,1) artmıştır. Yakıt harici maliyetler, kısmen SilkAir ve Scoot kapsamındaki genişleme nedeniyle 351 milyon $ (+%3,3) artmıştır.   Ana Şirketlerin 2017/18 Mali Yılında Gösterdiği Faaliyet Sonuçları   Grup içinde yer alan ana şirketlerin bu mali yıldaki faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:     FY2017/18 FY2016/17     Faaliyet Karı milyon $ milyon $     Ana Havayolu Şirketi 703 386     SilkAir 43 101     Scoot 77 67     SIA Kargo 148 3     SIA Mühendislik 76 72       Ana Havayolu Şirketinin faaliyet karı, gelir artışı nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 milyon $ artmıştır. Toplam gelir, kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 210 milyon $ artış (+%2,2) sayesinde 490 milyon $ artmıştır. Yolcu taşımacılığı (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) %3,2 artarken getiri %1,0 azalmıştır. Yolcu yük faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 puan artarak %81,1 seviyesine yükselmiştir. Yükselen arızi gelir, gelirdeki artışı desteklemiştir. Net yakıt maliyeti ve artan kar paylaşım payı ile personel maliyetindeki artışlar nedeniyle harcamalar 173 milyon $ (+%1,6) artmıştır. Ana Havayolu Şirketinin performansı, dönüşüm inisiyatifinin erken sonuçları ile artmıştır. Yeni hasılat yönetim sistemi ile yeni uçak bileti fiyatlandırma yapısının uygulanması ve merkezileştirilmiş fiyatlandırma biriminin kurulması gibi hususlar hasılattaki artışa katkıda bulunmuştur. Maliyetlerdeki artış; süreç verimlilikleri ve yakıt tasarrufu sağlayan ve atıkları azaltan inisiyatiflerin bir sonucu olarak görülmektedir. İlave olarak; Şirketin odağını müşterilerin yolculuğuna çevirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek adına Müşteri Deneyimi Bölümü oluşturulmuştur.     SilkAir işletim karı, daha yüksek harcamaların gelir kazançlarını geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 58 milyon $ azalmıştır. Yolcu taşımacılığındaki %16,9’luk artış getirilerdeki %11,5’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 30 milyon $ (+%3,0) artmıştır. Harcamalar; daha yüksek net yakıt fiyatları ve kapasitedeki %12,7’lik artış nedeniyle gerçekleşen yakıt harici değişken maliyetler nedeniyle 88 milyon $ (+%9,9) artmıştır. Yolcu yük faktörü 2,6 puan artarak %73,4 seviyesine yükselmiştir. Scoot, mali yıl için işletme karında 10 milyon $ artış kaydetmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %15,9’luk artış getirilerdeki %1,7’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelirde 192 milyon $ (+%13,9) artışa neden olmuştur. %11,6’lık kapasite artışı ile artan işletme maliyeti nedeniyle harcamalar 182 milyon $ (+%13,8) artmıştır. Yolcu yük faktörü 3,3 puan artarak %85,7 seviyesine yükselmiştir.   SIA Kargo faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyon $’dan 148 milyon $’a yükselmiştir. Güçlü hava kargo taşımacılığı talebinin ardından kargo hasılatı ve kargo taşımacılığının sırasıyla %8,9 ve %5,3 artmasıyla gelirler 264 milyon $ artmıştır. Kısmen artan kargo taşımacılığı nedeniyle yükselen nakliye/aktarma ücretleri ve artan personel ve uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 119 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 2,1 puan artarak %65,3 seviyesine yükselmiştir.   SIA Mühendislik, harcamalardaki 13 milyon $ azalmanın hasılattaki 9 milyon $ azalmayı geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon $ artışla 76 milyon $ faaliyet karı gerçekleştirmiştir. Harcamalar; HAESL’nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden daha az gerçekleşmiştir. Hasılat ise daha düşük filo yönetim programı gelirindeki azalma nedeniyle düşüş göstermiştir.     GENEL GÖRÜNÜM Önümüzdeki aylar için bilet rezervasyon sayısı güçlü ve hasılatlarda istikrar devam etmesine rağmen, kilit faaliyet pazarlarındaki rekabet ve maliyet baskısı devam etmektedir. Petrol fiyatları yükselme trendine sahip olup dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Genel kargo talebi görünümü bir dereceye kadar pozitif görünmekle birlikte kargo talebi, küresel ticaret üzerinde sonuçları olacak jeopolitik belirsizliklere bağlıdır.   Singapur Havayolları Grubunun üç yıllık dönüşüm programı iyi bir ilerleme gösterdi. Programın önümüzdeki iki yılı; müşteri deneyiminin arttırılması, gelir artışı ve faaliyet verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik inisiyatifler etrafına kurulacaktır. Grubun havacılık sektöründe dijital yenilik ve müşteriler ve iş alanları için daha fazla değer yaratımı ile seyahat deneyimi alanlarında lider olmasını amaçlayan Dijital Yenilik Planının uygulanması ile dönüşüm çabaları tamamlayacaktır.   Dünyanın ilk 787-10’unun teslim alınması ve yeni A380 kabin ürünlerine yapılan yatırım ile birlikte yeni A350-900ULR’ler kullanılarak New York ve Los Angeles’a aktarmasız seferlerin yeniden başlayacak olması da Grubun hem filo hem de sunduğu ürünlerle endüstri lideri konumunu geliştirmeye olan bağlılığına örnek teşkil etmektedir. SIA Kargo’nun yakın zamanda Singapur Havayolları ‘na yeniden entegrasyonu ve Scoot ile Tigerair’in Scoot markası altında birleşmesinin tamamlanması da SIA Grup adı altında daha etkin çalışmayı sağlamaktadır.   SIA Grup; süregelen rekabet zorluklarının üstesinde gelebilmek için kilit stratejik inisiyatiflerle havayolu şirketlerinin gücüne güç katmaya devam edecektir.

1NİSAN 2017 – 31 MART 2018 FİNANSAL YILININ NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

 

  • Faaliyet karı; hem yolcu hem de kargo segmentlerindeki performans artışı ile 1 milyar $’ı aşmıştır
  • Seyahat talebi yüksek görünmesine rağmen petrol fiyatları yükselme trendinde olup güçlü rekabet devam etmektedir
  • Üç yıllık dönüşüm programı başarılı bir şekilde ilerlemekte ve ilk çalışmaların sonucunda kar alınmaktadır
  • Hisse başına 30 sent değerinde son temettü dağıtılacaktır

 

GRUP MALİ PERFORMANSI

Mali Yıl 2017/18

Grup; bir önceki yılın aynı dönemine göre 533 milyon $ veya %148,1 artışla, 2017/18 mali yılı için 893 milyon $ net kar açıklamıştır. Büyük oranda daha yüksek faaliyet karı (+434 milyon $), SIA Kargo’nun rekabetle ilgili tedarikinin olmaması (+132 milyon $) ve Tigerair markası ile ticari markaların geçen yılda kaldırılmasına (+98 milyon $) dayandırılabilen bu artış, Singapur Havayolları Mühendisliğin Hong Kong Aero Engines Services Ltd’deki (HAESL) %10’luk hisselerinin satılması ve HAESL’den kazanılan özel kar paylarının olmaması (-178 milyon $) ile kısmen dengelenmiştir.

 

Grubun faaliyet karı, bir önceki mali yıla göre 434 milyon $ (+%69,7) artış göstererek 1.057 milyon $’a yükselmiştir.

 

Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 milyon $ artarak 15.806 milyon $’a yükselmiştir (+%6,3). Uçuş yapan yolcu geliri, yolcu trafiğindeki artışın (+%6,3) yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmasıyla 428 milyon $ artmıştır (+%3,6). Artan kargo taşımacılığı (+%5,3) ve getiri artışı (%8,9) ile kargo hasılatı 266 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri; büyük oranda hat bakım faaliyetleri nedeniyle 52 milyon $ (+%12,0) artmıştır. Daha yüksek arızi gelire en fazla katkı, tahmini kırılma oranlarında ve KrisFlyer programındaki üye menfaatlerindeki değişimin neden olduğu ayarlamalar (178 milyon $) ve uçak iniş mevkilerindeki değişiklik ödemelerinin artması ile olmuştur (65 milyon $).

Grup harcaması, 503 milyon $ artarak 14.749 milyon $’a yükselmiştir (+%3,5). Ortalama jet yakıtı fiyatlarındaki %18’lik artış nedeniyle net yakıt maliyeti risk dengeleme kazancı (+439 milyon $) ile kısmen dengelenerek 152 milyon $ (%4,1) artmıştır. Yakıt harici maliyetler, kısmen SilkAir ve Scoot kapsamındaki genişleme nedeniyle 351 milyon $ (+%3,3) artmıştır.

 

Ana Şirketlerin 2017/18 Mali Yılında Gösterdiği Faaliyet Sonuçları

 

Grup içinde yer alan ana şirketlerin bu mali yıldaki faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

  FY2017/18 FY2016/17    
Faaliyet Karı milyon $ milyon $    
Ana Havayolu Şirketi 703 386    
SilkAir 43 101    
Scoot 77 67    
SIA Kargo 148 3    
SIA Mühendislik 76 72    

 

Ana Havayolu Şirketinin faaliyet karı, gelir artışı nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 milyon $ artmıştır. Toplam gelir, kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 210 milyon $ artış (+%2,2) sayesinde 490 milyon $ artmıştır. Yolcu taşımacılığı (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) %3,2 artarken getiri %1,0 azalmıştır. Yolcu yük faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 puan artarak %81,1 seviyesine yükselmiştir. Yükselen arızi gelir, gelirdeki artışı desteklemiştir. Net yakıt maliyeti ve artan kar paylaşım payı ile personel maliyetindeki artışlar nedeniyle harcamalar 173 milyon $ (+%1,6) artmıştır.

Ana Havayolu Şirketinin performansı, dönüşüm inisiyatifinin erken sonuçları ile artmıştır. Yeni hasılat yönetim sistemi ile yeni uçak bileti fiyatlandırma yapısının uygulanması ve merkezileştirilmiş fiyatlandırma biriminin kurulması gibi hususlar hasılattaki artışa katkıda bulunmuştur. Maliyetlerdeki artış; süreç verimlilikleri ve yakıt tasarrufu sağlayan ve atıkları azaltan inisiyatiflerin bir sonucu olarak görülmektedir. İlave olarak; Şirketin odağını müşterilerin yolculuğuna çevirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek adına Müşteri Deneyimi Bölümü oluşturulmuştur.

 

 

SilkAir işletim karı, daha yüksek harcamaların gelir kazançlarını geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 58 milyon $ azalmıştır. Yolcu taşımacılığındaki %16,9’luk artış getirilerdeki %11,5’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 30 milyon $ (+%3,0) artmıştır. Harcamalar; daha yüksek net yakıt fiyatları ve kapasitedeki %12,7’lik artış nedeniyle gerçekleşen yakıt harici değişken maliyetler nedeniyle 88 milyon $ (+%9,9) artmıştır. Yolcu yük faktörü 2,6 puan artarak %73,4 seviyesine yükselmiştir.

Scoot, mali yıl için işletme karında 10 milyon $ artış kaydetmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %15,9’luk artış getirilerdeki %1,7’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelirde 192 milyon $ (+%13,9) artışa neden olmuştur. %11,6’lık kapasite artışı ile artan işletme maliyeti nedeniyle harcamalar 182 milyon $ (+%13,8) artmıştır. Yolcu yük faktörü 3,3 puan artarak %85,7 seviyesine yükselmiştir.

 

SIA Kargo faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyon $’dan 148 milyon $’a yükselmiştir. Güçlü hava kargo taşımacılığı talebinin ardından kargo hasılatı ve kargo taşımacılığının sırasıyla %8,9 ve %5,3 artmasıyla gelirler 264 milyon $ artmıştır. Kısmen artan kargo taşımacılığı nedeniyle yükselen nakliye/aktarma ücretleri ve artan personel ve uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 119 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 2,1 puan artarak %65,3 seviyesine yükselmiştir.

 

SIA Mühendislik, harcamalardaki 13 milyon $ azalmanın hasılattaki 9 milyon $ azalmayı geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon $ artışla 76 milyon $ faaliyet karı gerçekleştirmiştir. Harcamalar; HAESL’nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden daha az gerçekleşmiştir. Hasılat ise daha düşük filo yönetim programı gelirindeki azalma nedeniyle düşüş göstermiştir.

 

 

GENEL GÖRÜNÜM

Önümüzdeki aylar için bilet rezervasyon sayısı güçlü ve hasılatlarda istikrar devam etmesine rağmen, kilit faaliyet pazarlarındaki rekabet ve maliyet baskısı devam etmektedir. Petrol fiyatları yükselme trendine sahip olup dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Genel kargo talebi görünümü bir dereceye kadar pozitif görünmekle birlikte kargo talebi, küresel ticaret üzerinde sonuçları olacak jeopolitik belirsizliklere bağlıdır.

 

Singapur Havayolları Grubunun üç yıllık dönüşüm programı iyi bir ilerleme gösterdi. Programın önümüzdeki iki yılı; müşteri deneyiminin arttırılması, gelir artışı ve faaliyet verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik inisiyatifler etrafına kurulacaktır. Grubun havacılık sektöründe dijital yenilik ve müşteriler ve iş alanları için daha fazla değer yaratımı ile seyahat deneyimi alanlarında lider olmasını amaçlayan Dijital Yenilik Planının uygulanması ile dönüşüm çabaları tamamlayacaktır.

 

Dünyanın ilk 787-10’unun teslim alınması ve yeni A380 kabin ürünlerine yapılan yatırım ile birlikte yeni A350-900ULR’ler kullanılarak New York ve Los Angeles’a aktarmasız seferlerin yeniden başlayacak olması da Grubun hem filo hem de sunduğu ürünlerle endüstri lideri konumunu geliştirmeye olan bağlılığına örnek teşkil etmektedir. SIA Kargo’nun yakın zamanda Singapur Havayolları ‘na yeniden entegrasyonu ve Scoot ile Tigerair’in Scoot markası altında birleşmesinin tamamlanması da SIA Grup adı altında daha etkin çalışmayı sağlamaktadır.

 

SIA Grup; süregelen rekabet zorluklarının üstesinde gelebilmek için kilit stratejik inisiyatiflerle havayolu şirketlerinin gücüne güç katmaya devam edecektir.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IxFfuB
via IFTTT

FUNDA OCAK DHMİ`NİN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR`İ ZİYARET ETTİ Yönetim Kurulu Başkanı ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve beraberindeki heyet, DHMİ’nin kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.   Genel Müdür Funda Ocak, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ocak, deftere şunları yazdı:   Büyük Atatürk!   Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle yöneticilerimizle birlikte bir kez daha huzurundayız. 1933 yılından bu yana “İstikbal göklerdedir” bilinciyle çalışan DHMİ, imza attığı büyük projeler ve gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla bugün, dünya sivil havacılığının parlayan yıldızı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerini hayata geçirerek ülkemizi, işaret ettiğin muasır medeniyetler düzeyine yükseltme çabalarına katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz köklü hizmet geleneği ve 85 yıllık birikim ile ülkemize daha büyük eserler kazandırmanın kararlılığı içinde geleceğe yolculuğumuz ilelebet devam edecektir. Huzurunda bulunmanın gurur ve mutluluğu ile seni bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.   Funda OCAK DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve beraberindeki heyet, DHMİ’nin kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

 

Genel Müdür Funda Ocak, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ocak, deftere şunları yazdı:

 

Büyük Atatürk!

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle yöneticilerimizle birlikte bir kez daha huzurundayız.

1933 yılından bu yana “İstikbal göklerdedir” bilinciyle çalışan DHMİ, imza attığı büyük projeler ve gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla bugün, dünya sivil havacılığının parlayan yıldızı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerini hayata geçirerek ülkemizi, işaret ettiğin muasır medeniyetler düzeyine yükseltme çabalarına katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz.

Sahip olduğumuz köklü hizmet geleneği ve 85 yıllık birikim ile ülkemize daha büyük eserler kazandırmanın kararlılığı içinde geleceğe yolculuğumuz ilelebet devam edecektir.

Huzurunda bulunmanın gurur ve mutluluğu ile seni bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.

 

Funda OCAK
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürüfrom Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ICWEOC
via IFTTT

SİNGAPUR HAVAYOLLARI FİNANSAL YIL NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IxFfuB

FUNDA OCAK DHMİ`NİN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR`İ ZİYARET ETTİ


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ICWEOC

FUNDA OCAK`IN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI Kıymetli Mesai Arkadaşlarım; İmzasını attığı birbirinden güzel eserler, dev yatırımlar ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleriyle havacılığın parlayan yıldızı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 85. Kuruluş Yıl Dönümünü idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Bu büyük gurur gününe Türkiye’nin göz bebeği kuruluşumuzu küresel bir marka olarak taşımaktan kıvanç duyuyoruz. 20 Mayıs 1933 tarihinde, DHMİ’nin temelini oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesinin faaliyete geçmesiyle başladı hizmet yolculuğumuz. Zaman içinde yapılan kurumsal değişikliklerle, bugün bir dünya markası haline gelen DHMİ, sivil havacılığın gelişmesinde ülkemiz adına öncü kurum işlevini üstlendi. O günden bu yana, faaliyetlerinde kalite çıtasını sürekli yükselten bir kuruluş olarak, hizmet seferberliğimiz yeni büyük projelerle devam ediyor. Türk sivil havacılığının sektörün küresel devleriyle rekabet eder hale gelmesinde; düzenleyici ve denetleyici katkılarıyla birlikte, doğrudan proje üreten, yatırım yapan, tüm hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin büyük bir payı var elbette… Kuruluşumuz 85 yıllık tarihinde ve özellikle de son yıllarda havacılıkta Türkiye’nin standartlarını yükselten birçok işe, projeye, hizmete imza attı. Bunlara yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yalnızca kurumsal veya sektörel olarak değil, bu yatırımlarımızın ülke kalkınması açısından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Ekonomimize katkı sağlamak bu kuruluşun her zaman bir vasfı, çabası, temennisi olmuştur. Bu sebeple, sadece bir işletme değil, kaynaklarını yatırımlara da kanalize eden bir kuruluş olarak son 16 yılda, gerek özel kaynaklarımız, gerek alternatif finans modellerimizle tam 20 milyar $’lık yatırımı hayata geçirdik. Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesini hava ulaşımına açmak konusunda yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, “Her 100 kilometrede bir havalimanını” hedefini gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Bununla da yetinmeyip, ulusal ve uluslararası yatırımlarda bilgi, beceri ve tecrübelerimizi talep eden kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile, KKTC Kıbrıs-Ercan Havalimanı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu alandaki gayretlerimiz artarak devam edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2017 hizmet, atılım ve yatırım yılıydı. 2018 performans ve sıçrama yılı olacak. Göstergeler bu tezimizi doğruluyor. Türkiye’yi küresel sivil havacılıkta ‘oyun kurucu’ konumuna yükselecek, şimdiden tarihe geçen asrın projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni havalimanının hizmete gireceği 29 Ekim 2018 tarihini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor, gerekli çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde süratle yerine getiriyoruz. Ayrıca bu yıl içinde İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Dalaman Dış Hatlar terminalini, Kahramanmaraş Havalimanı terminal binasını, Muş Havalimanı terminal binasını ve Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binasını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Türkiye’nin aktif 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten, bu anlamda esasen işletmeci bir kuruluş olan DHMİ, gerçekleştirdiği tüm bu projelerle ciddi bir yatırımcı kuruluş haline geldi. Bunların yanında, insan kaynağını sermaye olarak değil, ‘en büyük değer’ kabul ederek, çalışma arkadaşlarımızın eğitimine de ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemde eğitim alanında da büyük hedefler belirledik. Küresel standartalara sahip Havacılık Akademisini kurarak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hız verdik. Bir asra yaklaşan tarihimizden aldığımız ilham ve engin tecrübeyle, Cumhuriyetimiz ’in 100’üncü yılına yönelik ‘2023 Hedefleri’ni yerine getirmeye yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. Bu vesileyle, başarılarımızda büyük emek ve katkıları bulunan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En verimli çağlarını kurumlarına seve seve armağan ederek DHMİ’yi zirveye taşıyan saygıdeğer emeklilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz ve geleceğe omuz omuza yürüdüğümüz kardeş kuruluşumuz Türk Hava Yolları da bugün 85’inci yaşını kutluyor… Onların da sevinçlerini paylaşıyorum, başarılarının devamını diliyorum.   Kıymetli Arkadaşlarım; 85 yıllık şanlı geçmişe büyük eserler sığdırdık.   Eserlerimizle, her alanda ödüllerle taçlandırdığımız başarılarımızla seksen beş yılda ülkemizin gururu olduk.   Önümüzdeki dönemde de daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.   Her zaman büyük hedefler koyacak, büyük hedeflerden yorulmayacağız.   Bu doğrultuda büyük olmaya, büyük projeleri hayata geçirmeye devam ederek geleceğe yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Hiçbir başarıyla yetinmeyip, kabuğumuza sığmadığımız daha nice yıllara…   Funda OCAK DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım;

İmzasını attığı birbirinden güzel eserler, dev yatırımlar ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleriyle havacılığın parlayan yıldızı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 85. Kuruluş Yıl Dönümünü idrak etmenin mutluluğu içindeyiz.

Bu büyük gurur gününe Türkiye’nin göz bebeği kuruluşumuzu küresel bir marka olarak taşımaktan kıvanç duyuyoruz.

20 Mayıs 1933 tarihinde, DHMİ’nin temelini oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesinin faaliyete geçmesiyle başladı hizmet yolculuğumuz. Zaman içinde yapılan kurumsal değişikliklerle, bugün bir dünya markası haline gelen DHMİ, sivil havacılığın gelişmesinde ülkemiz adına öncü kurum işlevini üstlendi. O günden bu yana, faaliyetlerinde kalite çıtasını sürekli yükselten bir kuruluş olarak, hizmet seferberliğimiz yeni büyük projelerle devam ediyor.

Türk sivil havacılığının sektörün küresel devleriyle rekabet eder hale gelmesinde; düzenleyici ve denetleyici katkılarıyla birlikte, doğrudan proje üreten, yatırım yapan, tüm hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin büyük bir payı var elbette…

Kuruluşumuz 85 yıllık tarihinde ve özellikle de son yıllarda havacılıkta Türkiye’nin standartlarını yükselten birçok işe, projeye, hizmete imza attı. Bunlara yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Yalnızca kurumsal veya sektörel olarak değil, bu yatırımlarımızın ülke kalkınması açısından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Ekonomimize katkı sağlamak bu kuruluşun her zaman bir vasfı, çabası, temennisi olmuştur. Bu sebeple, sadece bir işletme değil, kaynaklarını yatırımlara da kanalize eden bir kuruluş olarak son 16 yılda, gerek özel kaynaklarımız, gerek alternatif finans modellerimizle tam 20 milyar $’lık yatırımı hayata geçirdik. Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesini hava ulaşımına açmak konusunda yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, “Her 100 kilometrede bir havalimanını” hedefini gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Bununla da yetinmeyip, ulusal ve uluslararası yatırımlarda bilgi, beceri ve tecrübelerimizi talep eden kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile, KKTC Kıbrıs-Ercan Havalimanı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu alandaki gayretlerimiz artarak devam edecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi 2017 hizmet, atılım ve yatırım yılıydı. 2018 performans ve sıçrama yılı olacak. Göstergeler bu tezimizi doğruluyor.

Türkiye’yi küresel sivil havacılıkta ‘oyun kurucu’ konumuna yükselecek, şimdiden tarihe geçen asrın projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni havalimanının hizmete gireceği 29 Ekim 2018 tarihini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor, gerekli çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde süratle yerine getiriyoruz.

Ayrıca bu yıl içinde İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Dalaman Dış Hatlar terminalini, Kahramanmaraş Havalimanı terminal binasını, Muş Havalimanı terminal binasını ve Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binasını halkımızın hizmetine sunuyoruz.

Türkiye’nin aktif 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten, bu anlamda esasen işletmeci bir kuruluş olan DHMİ, gerçekleştirdiği tüm bu projelerle ciddi bir yatırımcı kuruluş haline geldi.

Bunların yanında, insan kaynağını sermaye olarak değil, ‘en büyük değer’ kabul ederek, çalışma arkadaşlarımızın eğitimine de ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemde eğitim alanında da büyük hedefler belirledik. Küresel standartalara sahip Havacılık Akademisini kurarak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hız verdik.

Bir asra yaklaşan tarihimizden aldığımız ilham ve engin tecrübeyle, Cumhuriyetimiz ’in 100’üncü yılına yönelik ‘2023 Hedefleri’ni yerine getirmeye yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek.

Bu vesileyle, başarılarımızda büyük emek ve katkıları bulunan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
En verimli çağlarını kurumlarına seve seve armağan ederek DHMİ’yi zirveye taşıyan saygıdeğer emeklilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz ve geleceğe omuz omuza yürüdüğümüz kardeş kuruluşumuz Türk Hava Yolları da bugün 85’inci yaşını kutluyor… Onların da sevinçlerini paylaşıyorum, başarılarının devamını diliyorum.

 

Kıymetli Arkadaşlarım;

85 yıllık şanlı geçmişe büyük eserler sığdırdık.

 

Eserlerimizle, her alanda ödüllerle taçlandırdığımız başarılarımızla seksen beş yılda ülkemizin gururu olduk.

 

Önümüzdeki dönemde de daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.

 

Her zaman büyük hedefler koyacak, büyük hedeflerden yorulmayacağız.

 

Bu doğrultuda büyük olmaya, büyük projeleri hayata geçirmeye devam ederek geleceğe yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

Hiçbir başarıyla yetinmeyip, kabuğumuza sığmadığımız daha nice yıllara…

 

Funda OCAK
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürüfrom Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2KGw2Nb
via IFTTT

FUNDA OCAK`IN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2KGw2Nb

AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı AtlasGlobal, Mayıs 2018 ortasından bu yana, ağırlıklı olarak havayolunun Antalya’ya gidiş / dönüş uçuşlarını kiralanan Airbus A330-200 uçaklarıyla gerçekleştirmeye başladı. 15 Mayıs 2018’den 10 Ekim 2018’e kadar, planlanan A330-200 uçuşları aşağıdaki gibidir: Antalya – Almatı haftada 1 (16JUN18 ‘den itibaren haftada 3, 29SEP18’den 06OCT18’e kadar haftada 2 olarak) Antalya – Astana 2 haftalık (03JUN18’den itibaren haftada 3, 11JUN18’den itibaren haftada 5, 26JUN18’den 10OCT18’e kadar haftada 2 olarak) Antalya – Bağdat haftada 2 (14JUN18 – 21SEP18) Antalya – Karaganda haftada 2 (25SEP18’e kadar) Antalya – Moskova Sheremetyevo günde 1 (12JUN18’e kadar) İçerik: www.routesonline.com

AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı

AtlasGlobal, Mayıs 2018 ortasından bu yana, ağırlıklı olarak havayolunun Antalya’ya gidiş / dönüş uçuşlarını kiralanan Airbus A330-200 uçaklarıyla gerçekleştirmeye başladı. 15 Mayıs 2018’den 10 Ekim 2018’e kadar, planlanan A330-200 uçuşları aşağıdaki gibidir:

Antalya – Almatı haftada 1 (16JUN18 ‘den itibaren haftada 3, 29SEP18’den 06OCT18’e kadar haftada 2 olarak)
Antalya – Astana 2 haftalık (03JUN18’den itibaren haftada 3, 11JUN18’den itibaren haftada 5, 26JUN18’den 10OCT18’e kadar haftada 2 olarak)
Antalya – Bağdat haftada 2 (14JUN18 – 21SEP18)
Antalya – Karaganda haftada 2 (25SEP18’e kadar)
Antalya – Moskova Sheremetyevo günde 1 (12JUN18’e kadar)

İçerik: www.routesonline.comfrom Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IX3GRD
via IFTTT