21 Mayıs 2018 Pazartesi

SİNGAPUR HAVAYOLLARI FİNANSAL YIL NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ 1NİSAN 2017 – 31 MART 2018 FİNANSAL YILININ NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ   Faaliyet karı; hem yolcu hem de kargo segmentlerindeki performans artışı ile 1 milyar $’ı aşmıştır Seyahat talebi yüksek görünmesine rağmen petrol fiyatları yükselme trendinde olup güçlü rekabet devam etmektedir Üç yıllık dönüşüm programı başarılı bir şekilde ilerlemekte ve ilk çalışmaların sonucunda kar alınmaktadır Hisse başına 30 sent değerinde son temettü dağıtılacaktır   GRUP MALİ PERFORMANSI Mali Yıl 2017/18 Grup; bir önceki yılın aynı dönemine göre 533 milyon $ veya %148,1 artışla, 2017/18 mali yılı için 893 milyon $ net kar açıklamıştır. Büyük oranda daha yüksek faaliyet karı (+434 milyon $), SIA Kargo’nun rekabetle ilgili tedarikinin olmaması (+132 milyon $) ve Tigerair markası ile ticari markaların geçen yılda kaldırılmasına (+98 milyon $) dayandırılabilen bu artış, Singapur Havayolları Mühendisliğin Hong Kong Aero Engines Services Ltd’deki (HAESL) %10’luk hisselerinin satılması ve HAESL’den kazanılan özel kar paylarının olmaması (-178 milyon $) ile kısmen dengelenmiştir.   Grubun faaliyet karı, bir önceki mali yıla göre 434 milyon $ (+%69,7) artış göstererek 1.057 milyon $’a yükselmiştir.   Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 milyon $ artarak 15.806 milyon $’a yükselmiştir (+%6,3). Uçuş yapan yolcu geliri, yolcu trafiğindeki artışın (+%6,3) yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmasıyla 428 milyon $ artmıştır (+%3,6). Artan kargo taşımacılığı (+%5,3) ve getiri artışı (%8,9) ile kargo hasılatı 266 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri; büyük oranda hat bakım faaliyetleri nedeniyle 52 milyon $ (+%12,0) artmıştır. Daha yüksek arızi gelire en fazla katkı, tahmini kırılma oranlarında ve KrisFlyer programındaki üye menfaatlerindeki değişimin neden olduğu ayarlamalar (178 milyon $) ve uçak iniş mevkilerindeki değişiklik ödemelerinin artması ile olmuştur (65 milyon $). Grup harcaması, 503 milyon $ artarak 14.749 milyon $’a yükselmiştir (+%3,5). Ortalama jet yakıtı fiyatlarındaki %18’lik artış nedeniyle net yakıt maliyeti risk dengeleme kazancı (+439 milyon $) ile kısmen dengelenerek 152 milyon $ (%4,1) artmıştır. Yakıt harici maliyetler, kısmen SilkAir ve Scoot kapsamındaki genişleme nedeniyle 351 milyon $ (+%3,3) artmıştır.   Ana Şirketlerin 2017/18 Mali Yılında Gösterdiği Faaliyet Sonuçları   Grup içinde yer alan ana şirketlerin bu mali yıldaki faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:     FY2017/18 FY2016/17     Faaliyet Karı milyon $ milyon $     Ana Havayolu Şirketi 703 386     SilkAir 43 101     Scoot 77 67     SIA Kargo 148 3     SIA Mühendislik 76 72       Ana Havayolu Şirketinin faaliyet karı, gelir artışı nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 milyon $ artmıştır. Toplam gelir, kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 210 milyon $ artış (+%2,2) sayesinde 490 milyon $ artmıştır. Yolcu taşımacılığı (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) %3,2 artarken getiri %1,0 azalmıştır. Yolcu yük faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 puan artarak %81,1 seviyesine yükselmiştir. Yükselen arızi gelir, gelirdeki artışı desteklemiştir. Net yakıt maliyeti ve artan kar paylaşım payı ile personel maliyetindeki artışlar nedeniyle harcamalar 173 milyon $ (+%1,6) artmıştır. Ana Havayolu Şirketinin performansı, dönüşüm inisiyatifinin erken sonuçları ile artmıştır. Yeni hasılat yönetim sistemi ile yeni uçak bileti fiyatlandırma yapısının uygulanması ve merkezileştirilmiş fiyatlandırma biriminin kurulması gibi hususlar hasılattaki artışa katkıda bulunmuştur. Maliyetlerdeki artış; süreç verimlilikleri ve yakıt tasarrufu sağlayan ve atıkları azaltan inisiyatiflerin bir sonucu olarak görülmektedir. İlave olarak; Şirketin odağını müşterilerin yolculuğuna çevirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek adına Müşteri Deneyimi Bölümü oluşturulmuştur.     SilkAir işletim karı, daha yüksek harcamaların gelir kazançlarını geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 58 milyon $ azalmıştır. Yolcu taşımacılığındaki %16,9’luk artış getirilerdeki %11,5’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 30 milyon $ (+%3,0) artmıştır. Harcamalar; daha yüksek net yakıt fiyatları ve kapasitedeki %12,7’lik artış nedeniyle gerçekleşen yakıt harici değişken maliyetler nedeniyle 88 milyon $ (+%9,9) artmıştır. Yolcu yük faktörü 2,6 puan artarak %73,4 seviyesine yükselmiştir. Scoot, mali yıl için işletme karında 10 milyon $ artış kaydetmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %15,9’luk artış getirilerdeki %1,7’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelirde 192 milyon $ (+%13,9) artışa neden olmuştur. %11,6’lık kapasite artışı ile artan işletme maliyeti nedeniyle harcamalar 182 milyon $ (+%13,8) artmıştır. Yolcu yük faktörü 3,3 puan artarak %85,7 seviyesine yükselmiştir.   SIA Kargo faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyon $’dan 148 milyon $’a yükselmiştir. Güçlü hava kargo taşımacılığı talebinin ardından kargo hasılatı ve kargo taşımacılığının sırasıyla %8,9 ve %5,3 artmasıyla gelirler 264 milyon $ artmıştır. Kısmen artan kargo taşımacılığı nedeniyle yükselen nakliye/aktarma ücretleri ve artan personel ve uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 119 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 2,1 puan artarak %65,3 seviyesine yükselmiştir.   SIA Mühendislik, harcamalardaki 13 milyon $ azalmanın hasılattaki 9 milyon $ azalmayı geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon $ artışla 76 milyon $ faaliyet karı gerçekleştirmiştir. Harcamalar; HAESL’nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden daha az gerçekleşmiştir. Hasılat ise daha düşük filo yönetim programı gelirindeki azalma nedeniyle düşüş göstermiştir.     GENEL GÖRÜNÜM Önümüzdeki aylar için bilet rezervasyon sayısı güçlü ve hasılatlarda istikrar devam etmesine rağmen, kilit faaliyet pazarlarındaki rekabet ve maliyet baskısı devam etmektedir. Petrol fiyatları yükselme trendine sahip olup dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Genel kargo talebi görünümü bir dereceye kadar pozitif görünmekle birlikte kargo talebi, küresel ticaret üzerinde sonuçları olacak jeopolitik belirsizliklere bağlıdır.   Singapur Havayolları Grubunun üç yıllık dönüşüm programı iyi bir ilerleme gösterdi. Programın önümüzdeki iki yılı; müşteri deneyiminin arttırılması, gelir artışı ve faaliyet verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik inisiyatifler etrafına kurulacaktır. Grubun havacılık sektöründe dijital yenilik ve müşteriler ve iş alanları için daha fazla değer yaratımı ile seyahat deneyimi alanlarında lider olmasını amaçlayan Dijital Yenilik Planının uygulanması ile dönüşüm çabaları tamamlayacaktır.   Dünyanın ilk 787-10’unun teslim alınması ve yeni A380 kabin ürünlerine yapılan yatırım ile birlikte yeni A350-900ULR’ler kullanılarak New York ve Los Angeles’a aktarmasız seferlerin yeniden başlayacak olması da Grubun hem filo hem de sunduğu ürünlerle endüstri lideri konumunu geliştirmeye olan bağlılığına örnek teşkil etmektedir. SIA Kargo’nun yakın zamanda Singapur Havayolları ‘na yeniden entegrasyonu ve Scoot ile Tigerair’in Scoot markası altında birleşmesinin tamamlanması da SIA Grup adı altında daha etkin çalışmayı sağlamaktadır.   SIA Grup; süregelen rekabet zorluklarının üstesinde gelebilmek için kilit stratejik inisiyatiflerle havayolu şirketlerinin gücüne güç katmaya devam edecektir.

1NİSAN 2017 – 31 MART 2018 FİNANSAL YILININ NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

 

 • Faaliyet karı; hem yolcu hem de kargo segmentlerindeki performans artışı ile 1 milyar $’ı aşmıştır
 • Seyahat talebi yüksek görünmesine rağmen petrol fiyatları yükselme trendinde olup güçlü rekabet devam etmektedir
 • Üç yıllık dönüşüm programı başarılı bir şekilde ilerlemekte ve ilk çalışmaların sonucunda kar alınmaktadır
 • Hisse başına 30 sent değerinde son temettü dağıtılacaktır

 

GRUP MALİ PERFORMANSI

Mali Yıl 2017/18

Grup; bir önceki yılın aynı dönemine göre 533 milyon $ veya %148,1 artışla, 2017/18 mali yılı için 893 milyon $ net kar açıklamıştır. Büyük oranda daha yüksek faaliyet karı (+434 milyon $), SIA Kargo’nun rekabetle ilgili tedarikinin olmaması (+132 milyon $) ve Tigerair markası ile ticari markaların geçen yılda kaldırılmasına (+98 milyon $) dayandırılabilen bu artış, Singapur Havayolları Mühendisliğin Hong Kong Aero Engines Services Ltd’deki (HAESL) %10’luk hisselerinin satılması ve HAESL’den kazanılan özel kar paylarının olmaması (-178 milyon $) ile kısmen dengelenmiştir.

 

Grubun faaliyet karı, bir önceki mali yıla göre 434 milyon $ (+%69,7) artış göstererek 1.057 milyon $’a yükselmiştir.

 

Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 milyon $ artarak 15.806 milyon $’a yükselmiştir (+%6,3). Uçuş yapan yolcu geliri, yolcu trafiğindeki artışın (+%6,3) yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmasıyla 428 milyon $ artmıştır (+%3,6). Artan kargo taşımacılığı (+%5,3) ve getiri artışı (%8,9) ile kargo hasılatı 266 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri; büyük oranda hat bakım faaliyetleri nedeniyle 52 milyon $ (+%12,0) artmıştır. Daha yüksek arızi gelire en fazla katkı, tahmini kırılma oranlarında ve KrisFlyer programındaki üye menfaatlerindeki değişimin neden olduğu ayarlamalar (178 milyon $) ve uçak iniş mevkilerindeki değişiklik ödemelerinin artması ile olmuştur (65 milyon $).

Grup harcaması, 503 milyon $ artarak 14.749 milyon $’a yükselmiştir (+%3,5). Ortalama jet yakıtı fiyatlarındaki %18’lik artış nedeniyle net yakıt maliyeti risk dengeleme kazancı (+439 milyon $) ile kısmen dengelenerek 152 milyon $ (%4,1) artmıştır. Yakıt harici maliyetler, kısmen SilkAir ve Scoot kapsamındaki genişleme nedeniyle 351 milyon $ (+%3,3) artmıştır.

 

Ana Şirketlerin 2017/18 Mali Yılında Gösterdiği Faaliyet Sonuçları

 

Grup içinde yer alan ana şirketlerin bu mali yıldaki faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

  FY2017/18 FY2016/17    
Faaliyet Karı milyon $ milyon $    
Ana Havayolu Şirketi 703 386    
SilkAir 43 101    
Scoot 77 67    
SIA Kargo 148 3    
SIA Mühendislik 76 72    

 

Ana Havayolu Şirketinin faaliyet karı, gelir artışı nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 milyon $ artmıştır. Toplam gelir, kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 210 milyon $ artış (+%2,2) sayesinde 490 milyon $ artmıştır. Yolcu taşımacılığı (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) %3,2 artarken getiri %1,0 azalmıştır. Yolcu yük faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 puan artarak %81,1 seviyesine yükselmiştir. Yükselen arızi gelir, gelirdeki artışı desteklemiştir. Net yakıt maliyeti ve artan kar paylaşım payı ile personel maliyetindeki artışlar nedeniyle harcamalar 173 milyon $ (+%1,6) artmıştır.

Ana Havayolu Şirketinin performansı, dönüşüm inisiyatifinin erken sonuçları ile artmıştır. Yeni hasılat yönetim sistemi ile yeni uçak bileti fiyatlandırma yapısının uygulanması ve merkezileştirilmiş fiyatlandırma biriminin kurulması gibi hususlar hasılattaki artışa katkıda bulunmuştur. Maliyetlerdeki artış; süreç verimlilikleri ve yakıt tasarrufu sağlayan ve atıkları azaltan inisiyatiflerin bir sonucu olarak görülmektedir. İlave olarak; Şirketin odağını müşterilerin yolculuğuna çevirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek adına Müşteri Deneyimi Bölümü oluşturulmuştur.

 

 

SilkAir işletim karı, daha yüksek harcamaların gelir kazançlarını geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 58 milyon $ azalmıştır. Yolcu taşımacılığındaki %16,9’luk artış getirilerdeki %11,5’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 30 milyon $ (+%3,0) artmıştır. Harcamalar; daha yüksek net yakıt fiyatları ve kapasitedeki %12,7’lik artış nedeniyle gerçekleşen yakıt harici değişken maliyetler nedeniyle 88 milyon $ (+%9,9) artmıştır. Yolcu yük faktörü 2,6 puan artarak %73,4 seviyesine yükselmiştir.

Scoot, mali yıl için işletme karında 10 milyon $ artış kaydetmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %15,9’luk artış getirilerdeki %1,7’lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelirde 192 milyon $ (+%13,9) artışa neden olmuştur. %11,6’lık kapasite artışı ile artan işletme maliyeti nedeniyle harcamalar 182 milyon $ (+%13,8) artmıştır. Yolcu yük faktörü 3,3 puan artarak %85,7 seviyesine yükselmiştir.

 

SIA Kargo faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyon $’dan 148 milyon $’a yükselmiştir. Güçlü hava kargo taşımacılığı talebinin ardından kargo hasılatı ve kargo taşımacılığının sırasıyla %8,9 ve %5,3 artmasıyla gelirler 264 milyon $ artmıştır. Kısmen artan kargo taşımacılığı nedeniyle yükselen nakliye/aktarma ücretleri ve artan personel ve uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 119 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 2,1 puan artarak %65,3 seviyesine yükselmiştir.

 

SIA Mühendislik, harcamalardaki 13 milyon $ azalmanın hasılattaki 9 milyon $ azalmayı geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon $ artışla 76 milyon $ faaliyet karı gerçekleştirmiştir. Harcamalar; HAESL’nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden daha az gerçekleşmiştir. Hasılat ise daha düşük filo yönetim programı gelirindeki azalma nedeniyle düşüş göstermiştir.

 

 

GENEL GÖRÜNÜM

Önümüzdeki aylar için bilet rezervasyon sayısı güçlü ve hasılatlarda istikrar devam etmesine rağmen, kilit faaliyet pazarlarındaki rekabet ve maliyet baskısı devam etmektedir. Petrol fiyatları yükselme trendine sahip olup dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Genel kargo talebi görünümü bir dereceye kadar pozitif görünmekle birlikte kargo talebi, küresel ticaret üzerinde sonuçları olacak jeopolitik belirsizliklere bağlıdır.

 

Singapur Havayolları Grubunun üç yıllık dönüşüm programı iyi bir ilerleme gösterdi. Programın önümüzdeki iki yılı; müşteri deneyiminin arttırılması, gelir artışı ve faaliyet verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik inisiyatifler etrafına kurulacaktır. Grubun havacılık sektöründe dijital yenilik ve müşteriler ve iş alanları için daha fazla değer yaratımı ile seyahat deneyimi alanlarında lider olmasını amaçlayan Dijital Yenilik Planının uygulanması ile dönüşüm çabaları tamamlayacaktır.

 

Dünyanın ilk 787-10’unun teslim alınması ve yeni A380 kabin ürünlerine yapılan yatırım ile birlikte yeni A350-900ULR’ler kullanılarak New York ve Los Angeles’a aktarmasız seferlerin yeniden başlayacak olması da Grubun hem filo hem de sunduğu ürünlerle endüstri lideri konumunu geliştirmeye olan bağlılığına örnek teşkil etmektedir. SIA Kargo’nun yakın zamanda Singapur Havayolları ‘na yeniden entegrasyonu ve Scoot ile Tigerair’in Scoot markası altında birleşmesinin tamamlanması da SIA Grup adı altında daha etkin çalışmayı sağlamaktadır.

 

SIA Grup; süregelen rekabet zorluklarının üstesinde gelebilmek için kilit stratejik inisiyatiflerle havayolu şirketlerinin gücüne güç katmaya devam edecektir.



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IxFfuB
via IFTTT

FUNDA OCAK DHMİ`NİN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR`İ ZİYARET ETTİ Yönetim Kurulu Başkanı ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve beraberindeki heyet, DHMİ’nin kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.   Genel Müdür Funda Ocak, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ocak, deftere şunları yazdı:   Büyük Atatürk!   Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle yöneticilerimizle birlikte bir kez daha huzurundayız. 1933 yılından bu yana “İstikbal göklerdedir” bilinciyle çalışan DHMİ, imza attığı büyük projeler ve gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla bugün, dünya sivil havacılığının parlayan yıldızı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerini hayata geçirerek ülkemizi, işaret ettiğin muasır medeniyetler düzeyine yükseltme çabalarına katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz köklü hizmet geleneği ve 85 yıllık birikim ile ülkemize daha büyük eserler kazandırmanın kararlılığı içinde geleceğe yolculuğumuz ilelebet devam edecektir. Huzurunda bulunmanın gurur ve mutluluğu ile seni bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.   Funda OCAK DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve beraberindeki heyet, DHMİ’nin kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

 

Genel Müdür Funda Ocak, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ocak, deftere şunları yazdı:

 

Büyük Atatürk!

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle yöneticilerimizle birlikte bir kez daha huzurundayız.

1933 yılından bu yana “İstikbal göklerdedir” bilinciyle çalışan DHMİ, imza attığı büyük projeler ve gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla bugün, dünya sivil havacılığının parlayan yıldızı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerini hayata geçirerek ülkemizi, işaret ettiğin muasır medeniyetler düzeyine yükseltme çabalarına katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz.

Sahip olduğumuz köklü hizmet geleneği ve 85 yıllık birikim ile ülkemize daha büyük eserler kazandırmanın kararlılığı içinde geleceğe yolculuğumuz ilelebet devam edecektir.

Huzurunda bulunmanın gurur ve mutluluğu ile seni bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.

 

Funda OCAK
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ICWEOC
via IFTTT

SİNGAPUR HAVAYOLLARI FİNANSAL YIL NET KARI 893 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IxFfuB

FUNDA OCAK DHMİ`NİN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR`İ ZİYARET ETTİ


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ICWEOC

FUNDA OCAK`IN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI Kıymetli Mesai Arkadaşlarım; İmzasını attığı birbirinden güzel eserler, dev yatırımlar ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleriyle havacılığın parlayan yıldızı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 85. Kuruluş Yıl Dönümünü idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Bu büyük gurur gününe Türkiye’nin göz bebeği kuruluşumuzu küresel bir marka olarak taşımaktan kıvanç duyuyoruz. 20 Mayıs 1933 tarihinde, DHMİ’nin temelini oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesinin faaliyete geçmesiyle başladı hizmet yolculuğumuz. Zaman içinde yapılan kurumsal değişikliklerle, bugün bir dünya markası haline gelen DHMİ, sivil havacılığın gelişmesinde ülkemiz adına öncü kurum işlevini üstlendi. O günden bu yana, faaliyetlerinde kalite çıtasını sürekli yükselten bir kuruluş olarak, hizmet seferberliğimiz yeni büyük projelerle devam ediyor. Türk sivil havacılığının sektörün küresel devleriyle rekabet eder hale gelmesinde; düzenleyici ve denetleyici katkılarıyla birlikte, doğrudan proje üreten, yatırım yapan, tüm hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin büyük bir payı var elbette… Kuruluşumuz 85 yıllık tarihinde ve özellikle de son yıllarda havacılıkta Türkiye’nin standartlarını yükselten birçok işe, projeye, hizmete imza attı. Bunlara yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yalnızca kurumsal veya sektörel olarak değil, bu yatırımlarımızın ülke kalkınması açısından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Ekonomimize katkı sağlamak bu kuruluşun her zaman bir vasfı, çabası, temennisi olmuştur. Bu sebeple, sadece bir işletme değil, kaynaklarını yatırımlara da kanalize eden bir kuruluş olarak son 16 yılda, gerek özel kaynaklarımız, gerek alternatif finans modellerimizle tam 20 milyar $’lık yatırımı hayata geçirdik. Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesini hava ulaşımına açmak konusunda yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, “Her 100 kilometrede bir havalimanını” hedefini gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Bununla da yetinmeyip, ulusal ve uluslararası yatırımlarda bilgi, beceri ve tecrübelerimizi talep eden kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile, KKTC Kıbrıs-Ercan Havalimanı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu alandaki gayretlerimiz artarak devam edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2017 hizmet, atılım ve yatırım yılıydı. 2018 performans ve sıçrama yılı olacak. Göstergeler bu tezimizi doğruluyor. Türkiye’yi küresel sivil havacılıkta ‘oyun kurucu’ konumuna yükselecek, şimdiden tarihe geçen asrın projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni havalimanının hizmete gireceği 29 Ekim 2018 tarihini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor, gerekli çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde süratle yerine getiriyoruz. Ayrıca bu yıl içinde İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Dalaman Dış Hatlar terminalini, Kahramanmaraş Havalimanı terminal binasını, Muş Havalimanı terminal binasını ve Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binasını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Türkiye’nin aktif 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten, bu anlamda esasen işletmeci bir kuruluş olan DHMİ, gerçekleştirdiği tüm bu projelerle ciddi bir yatırımcı kuruluş haline geldi. Bunların yanında, insan kaynağını sermaye olarak değil, ‘en büyük değer’ kabul ederek, çalışma arkadaşlarımızın eğitimine de ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemde eğitim alanında da büyük hedefler belirledik. Küresel standartalara sahip Havacılık Akademisini kurarak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hız verdik. Bir asra yaklaşan tarihimizden aldığımız ilham ve engin tecrübeyle, Cumhuriyetimiz ’in 100’üncü yılına yönelik ‘2023 Hedefleri’ni yerine getirmeye yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. Bu vesileyle, başarılarımızda büyük emek ve katkıları bulunan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En verimli çağlarını kurumlarına seve seve armağan ederek DHMİ’yi zirveye taşıyan saygıdeğer emeklilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz ve geleceğe omuz omuza yürüdüğümüz kardeş kuruluşumuz Türk Hava Yolları da bugün 85’inci yaşını kutluyor… Onların da sevinçlerini paylaşıyorum, başarılarının devamını diliyorum.   Kıymetli Arkadaşlarım; 85 yıllık şanlı geçmişe büyük eserler sığdırdık.   Eserlerimizle, her alanda ödüllerle taçlandırdığımız başarılarımızla seksen beş yılda ülkemizin gururu olduk.   Önümüzdeki dönemde de daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.   Her zaman büyük hedefler koyacak, büyük hedeflerden yorulmayacağız.   Bu doğrultuda büyük olmaya, büyük projeleri hayata geçirmeye devam ederek geleceğe yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Hiçbir başarıyla yetinmeyip, kabuğumuza sığmadığımız daha nice yıllara…   Funda OCAK DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım;

İmzasını attığı birbirinden güzel eserler, dev yatırımlar ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleriyle havacılığın parlayan yıldızı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 85. Kuruluş Yıl Dönümünü idrak etmenin mutluluğu içindeyiz.

Bu büyük gurur gününe Türkiye’nin göz bebeği kuruluşumuzu küresel bir marka olarak taşımaktan kıvanç duyuyoruz.

20 Mayıs 1933 tarihinde, DHMİ’nin temelini oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesinin faaliyete geçmesiyle başladı hizmet yolculuğumuz. Zaman içinde yapılan kurumsal değişikliklerle, bugün bir dünya markası haline gelen DHMİ, sivil havacılığın gelişmesinde ülkemiz adına öncü kurum işlevini üstlendi. O günden bu yana, faaliyetlerinde kalite çıtasını sürekli yükselten bir kuruluş olarak, hizmet seferberliğimiz yeni büyük projelerle devam ediyor.

Türk sivil havacılığının sektörün küresel devleriyle rekabet eder hale gelmesinde; düzenleyici ve denetleyici katkılarıyla birlikte, doğrudan proje üreten, yatırım yapan, tüm hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin büyük bir payı var elbette…

Kuruluşumuz 85 yıllık tarihinde ve özellikle de son yıllarda havacılıkta Türkiye’nin standartlarını yükselten birçok işe, projeye, hizmete imza attı. Bunlara yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Yalnızca kurumsal veya sektörel olarak değil, bu yatırımlarımızın ülke kalkınması açısından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Ekonomimize katkı sağlamak bu kuruluşun her zaman bir vasfı, çabası, temennisi olmuştur. Bu sebeple, sadece bir işletme değil, kaynaklarını yatırımlara da kanalize eden bir kuruluş olarak son 16 yılda, gerek özel kaynaklarımız, gerek alternatif finans modellerimizle tam 20 milyar $’lık yatırımı hayata geçirdik. Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesini hava ulaşımına açmak konusunda yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, “Her 100 kilometrede bir havalimanını” hedefini gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Bununla da yetinmeyip, ulusal ve uluslararası yatırımlarda bilgi, beceri ve tecrübelerimizi talep eden kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile, KKTC Kıbrıs-Ercan Havalimanı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu alandaki gayretlerimiz artarak devam edecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi 2017 hizmet, atılım ve yatırım yılıydı. 2018 performans ve sıçrama yılı olacak. Göstergeler bu tezimizi doğruluyor.

Türkiye’yi küresel sivil havacılıkta ‘oyun kurucu’ konumuna yükselecek, şimdiden tarihe geçen asrın projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni havalimanının hizmete gireceği 29 Ekim 2018 tarihini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor, gerekli çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde süratle yerine getiriyoruz.

Ayrıca bu yıl içinde İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Dalaman Dış Hatlar terminalini, Kahramanmaraş Havalimanı terminal binasını, Muş Havalimanı terminal binasını ve Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binasını halkımızın hizmetine sunuyoruz.

Türkiye’nin aktif 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten, bu anlamda esasen işletmeci bir kuruluş olan DHMİ, gerçekleştirdiği tüm bu projelerle ciddi bir yatırımcı kuruluş haline geldi.

Bunların yanında, insan kaynağını sermaye olarak değil, ‘en büyük değer’ kabul ederek, çalışma arkadaşlarımızın eğitimine de ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemde eğitim alanında da büyük hedefler belirledik. Küresel standartalara sahip Havacılık Akademisini kurarak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hız verdik.

Bir asra yaklaşan tarihimizden aldığımız ilham ve engin tecrübeyle, Cumhuriyetimiz ’in 100’üncü yılına yönelik ‘2023 Hedefleri’ni yerine getirmeye yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek.

Bu vesileyle, başarılarımızda büyük emek ve katkıları bulunan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
En verimli çağlarını kurumlarına seve seve armağan ederek DHMİ’yi zirveye taşıyan saygıdeğer emeklilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz ve geleceğe omuz omuza yürüdüğümüz kardeş kuruluşumuz Türk Hava Yolları da bugün 85’inci yaşını kutluyor… Onların da sevinçlerini paylaşıyorum, başarılarının devamını diliyorum.

 

Kıymetli Arkadaşlarım;

85 yıllık şanlı geçmişe büyük eserler sığdırdık.

 

Eserlerimizle, her alanda ödüllerle taçlandırdığımız başarılarımızla seksen beş yılda ülkemizin gururu olduk.

 

Önümüzdeki dönemde de daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.

 

Her zaman büyük hedefler koyacak, büyük hedeflerden yorulmayacağız.

 

Bu doğrultuda büyük olmaya, büyük projeleri hayata geçirmeye devam ederek geleceğe yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

Hiçbir başarıyla yetinmeyip, kabuğumuza sığmadığımız daha nice yıllara…

 

Funda OCAK
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2KGw2Nb
via IFTTT

FUNDA OCAK`IN 85. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2KGw2Nb

AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı AtlasGlobal, Mayıs 2018 ortasından bu yana, ağırlıklı olarak havayolunun Antalya’ya gidiş / dönüş uçuşlarını kiralanan Airbus A330-200 uçaklarıyla gerçekleştirmeye başladı. 15 Mayıs 2018’den 10 Ekim 2018’e kadar, planlanan A330-200 uçuşları aşağıdaki gibidir: Antalya – Almatı haftada 1 (16JUN18 ‘den itibaren haftada 3, 29SEP18’den 06OCT18’e kadar haftada 2 olarak) Antalya – Astana 2 haftalık (03JUN18’den itibaren haftada 3, 11JUN18’den itibaren haftada 5, 26JUN18’den 10OCT18’e kadar haftada 2 olarak) Antalya – Bağdat haftada 2 (14JUN18 – 21SEP18) Antalya – Karaganda haftada 2 (25SEP18’e kadar) Antalya – Moskova Sheremetyevo günde 1 (12JUN18’e kadar) İçerik: www.routesonline.com

AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı

AtlasGlobal, Mayıs 2018 ortasından bu yana, ağırlıklı olarak havayolunun Antalya’ya gidiş / dönüş uçuşlarını kiralanan Airbus A330-200 uçaklarıyla gerçekleştirmeye başladı. 15 Mayıs 2018’den 10 Ekim 2018’e kadar, planlanan A330-200 uçuşları aşağıdaki gibidir:

Antalya – Almatı haftada 1 (16JUN18 ‘den itibaren haftada 3, 29SEP18’den 06OCT18’e kadar haftada 2 olarak)
Antalya – Astana 2 haftalık (03JUN18’den itibaren haftada 3, 11JUN18’den itibaren haftada 5, 26JUN18’den 10OCT18’e kadar haftada 2 olarak)
Antalya – Bağdat haftada 2 (14JUN18 – 21SEP18)
Antalya – Karaganda haftada 2 (25SEP18’e kadar)
Antalya – Moskova Sheremetyevo günde 1 (12JUN18’e kadar)

İçerik: www.routesonline.com



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IX3GRD
via IFTTT

AtlasGlobal 2018 yaz sezonu için A330 operasyonunu başlattı


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IX3GRD

Onur Air bizim diyen İran’a mahkeme hayır dedi İran’ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi. Hürriyetten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Onur Air hisselerinin üçüncü kişilere devri için tedbir kararını da kaldıran mahkeme, şirketin İranlı ortağının yokluğunda yapılan genel kurulda alınan kararların da yerinde olduğuna hükmetti. İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlan Babek Zencani ve iki ortağı İran’da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. İran, söz konusu yargılama ile eş zamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı. Açılan davaların özünü, Zencani’nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, İran Petrol Bakanlığı’na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran’a ait olduğu iddiası oluşturuyor. Bu doğrultuda İran, Zencani’nin ortağı Mehdi Şems’in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı da 2015 yılında İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü. 10 MAYIS’TA AÇIKLANDI İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air’e karşı Ağustos 2015’te açılan ilk davanın gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasında önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016’da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi. 10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, İran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti. Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, “Ön alım hakkı zaten geçerli değil” hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, İran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaynak:www.aydinlik.com.tr

İran’ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi.

Hürriyetten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Onur Air hisselerinin üçüncü kişilere devri için tedbir kararını da kaldıran mahkeme, şirketin İranlı ortağının yokluğunda yapılan genel kurulda alınan kararların da yerinde olduğuna hükmetti.

İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlan Babek Zencani ve iki ortağı İran’da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. İran, söz konusu yargılama ile eş zamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı. Açılan davaların özünü, Zencani’nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, İran Petrol Bakanlığı’na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran’a ait olduğu iddiası oluşturuyor.

Bu doğrultuda İran, Zencani’nin ortağı Mehdi Şems’in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı da 2015 yılında İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü.

10 MAYIS’TA AÇIKLANDI

İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air’e karşı Ağustos 2015’te açılan ilk davanın gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasında önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016’da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi. 10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, İran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti. Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, “Ön alım hakkı zaten geçerli değil” hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, İran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:www.aydinlik.com.tr



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IBXDi7
via IFTTT

Onur Air bizim diyen İran’a mahkeme hayır dedi


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IBXDi7

Air France – KLM Basın Duyurusu 4 Mayıs 2018 tarihinde kamuya açıklanan taslak ücret anlaşmasına ilişkin Air France personel müzakerelerinin sonucunu takiben ve önceden de duyurulduğu üzere, Jean-Marc Janaillac bugün Air France-KLM ve Air France Yönetim Kurulları’na istifasını sunmuştur. Kurul bu istifayı onaylamıştır. Air France-KLM Yönetim Kurulu üyeleri öncelikle son haftalarda Air France müşterilerini etkileyen ve seyahat planlarını bozan üst üste gelen grevlerden derin üzüntü duyduğunu ifade etmektedir. Bu grevler aynı zamanda Grubun mali sonuçları üzerinde de olumsuz bir etkiye yol açacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, Gruba sunduğu hizmetlerden ve 2016’da göreve başlamasından bu yana elde edilen ve Air France-KLM‘nin başarılı bir dönüşüm ve büyüme gerçekleştirmesini sağlayan sonuçlardan dolayı Jean-Marc Janaillac’a teşekkür eder. Kurul Jean-Marc Janaillac’ın cesur kararını takdir etmekte ve bu kararın Air France bünyesinde bir dönüşüm için gereken zemini hazırlayacağını ve Air France-KLM için taze bir ivme sağlayacağını içtenlikle ümit etmektedir. Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, bugünkü Yıllık Ortaklar Genel Kurulu’nun bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir geçiş dönemi yönetim yapısını kabul etmiştir. Söz konusu geçiş dönemi yönetim yapısı, Jean-Marc Janaillac’ın istifasıyla boşalan rolleri üstlenecek kişilerin belirlenmesi sürecinin etkin bir şekilde tamamlanması için gereken mümkün olan en kısa süre için tesis edilmiştir. Atamalar ve Yönetim Komitesi şirketin gelecekteki yönetimine ilişkin olarak Kurula tavsiyelerde bulunmak üzere gereken adımları attığını teyit eder. Geçiş dönemi yönetim yapısı, uygulamaya konduğunda geçiş dönemini ve ilgili fonksiyonları sona erdirecek olan gelecek yönetimin Kurul tarafından kabul edileceği ön şartına dayalı olarak tesis edilmemiştir. Bu geçiş dönemi süresince: Anne-Marie Couderc icra görevi olmayan Air France-KLM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır; Üç üyeden oluşan bir Yönetim Komitesi (Comité de Direction Collégiale – “CDC“) oluşturulacaktır. Bu komite Air France-KLM Finans ve Mali İşler Müdürü olan ve Grup Baş İcra Yetkilisi olarak görev yapacak olan Frédéric Gagey, Air France Baş İcra Yetkilisi Franck Terner ile KLM CEO’su Pieter Elbers’den oluşacaktır. Franck Terner ve Pieter Elbers Grup CEO Yardımcısı olarak görev yapacaktır. Bu üyelerin hepsi mevcut görevlerini ifa etmeye devam edecektir. Frédéric Gagey CDC’nin sözcüsü görevini üstlenecektir. CDC’nin kararları üç üyesi tarafından müştereken alınacaktır. CDC’nin rolü Grup fonksiyonlarını izlemek ve denetlemek ve Grup ile havayolu şirketleri arasındaki stratejik konuları koordine etmek olacaktır. Geçiş dönemi süresince icra görevi olmayan Air France-KLM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan Anne-Marie Couderc şunları beyan etmiştir: “Yönetim Kurulu’nun, Yönetim Komitesi ile Grup İcra Komitesi’nin bu geçiş dönemi süresince grubun faaliyetlerini idare etme kabiliyetine olan inancı tamdır. Kurul ayrıca kendilerinden halihazırda devam eden ve Grubun gelecek yönetimine devredilecek olan Air France-KLM’nin orta vadeli stratejik planına ilişkin çalışmalarını sürdürmelerini istemektedir. Kendi adıma bu dönem boyunca bilhassa grubun uyumunun güçlendirilmesi konusuna odaklanacağım”. Air France’a ilişkin olarak, Anne-Marie Couderc ayrıca icra görevi olmayan Air France Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacaktır; Franck Terner Air France Baş İcra Yetkilisi olarak görev yapmaya devam edecektir. Air France bünyesinde devam eden iş anlaşmazlığı ile ilgili olarak, Air France-KLM Yönetim Kurulu, Air France CEO’sunun Air France-KLM Yönetim Kurulu tarafından onaylanan büyüme stratejisini tehlikeye atacak kararlar alınmasına ilişkin yeni bir yetkiye sahip olmadığını teyit eder. Kurul şu anda Air France’ın yaşamakta olduğu sıkıntıların farkındadır ve şirketin işgücü durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etmiştir.      

4 Mayıs 2018 tarihinde kamuya açıklanan taslak ücret anlaşmasına ilişkin Air France personel müzakerelerinin sonucunu takiben ve önceden de duyurulduğu üzere, Jean-Marc Janaillac bugün Air France-KLM ve Air France Yönetim Kurulları’na istifasını sunmuştur. Kurul bu istifayı onaylamıştır.

Air France-KLM Yönetim Kurulu üyeleri öncelikle son haftalarda Air France müşterilerini etkileyen ve seyahat planlarını bozan üst üste gelen grevlerden derin üzüntü duyduğunu ifade etmektedir.

Bu grevler aynı zamanda Grubun mali sonuçları üzerinde de olumsuz bir etkiye yol açacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, Gruba sunduğu hizmetlerden ve 2016’da göreve başlamasından bu yana elde edilen ve Air France-KLM‘nin başarılı bir dönüşüm ve büyüme gerçekleştirmesini sağlayan sonuçlardan dolayı Jean-Marc Janaillac’a teşekkür eder. Kurul Jean-Marc Janaillac’ın cesur kararını takdir etmekte ve bu kararın Air France bünyesinde bir dönüşüm için gereken zemini hazırlayacağını ve Air France-KLM için taze bir ivme sağlayacağını içtenlikle ümit etmektedir.

Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, bugünkü Yıllık Ortaklar Genel Kurulu’nun bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir geçiş dönemi yönetim yapısını kabul etmiştir.

Söz konusu geçiş dönemi yönetim yapısı, Jean-Marc Janaillac’ın istifasıyla boşalan rolleri üstlenecek kişilerin belirlenmesi sürecinin etkin bir şekilde tamamlanması için gereken mümkün olan en kısa süre için tesis edilmiştir. Atamalar ve Yönetim Komitesi şirketin gelecekteki yönetimine ilişkin olarak Kurula tavsiyelerde bulunmak üzere gereken adımları attığını teyit eder. Geçiş dönemi yönetim yapısı, uygulamaya konduğunda geçiş dönemini ve ilgili fonksiyonları sona erdirecek olan gelecek yönetimin Kurul tarafından kabul edileceği ön şartına dayalı olarak tesis edilmemiştir.

Bu geçiş dönemi süresince:

 • Anne-Marie Couderc icra görevi olmayan Air France-KLM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır;

 • Üç üyeden oluşan bir Yönetim Komitesi (Comité de Direction Collégiale – “CDC“) oluşturulacaktır.

Bu komite Air France-KLM Finans ve Mali İşler Müdürü olan ve Grup Baş İcra Yetkilisi olarak görev yapacak olan Frédéric Gagey, Air France Baş İcra Yetkilisi Franck Terner ile KLM CEO’su Pieter Elbers’den oluşacaktır. Franck Terner ve Pieter Elbers Grup CEO Yardımcısı olarak görev yapacaktır. Bu üyelerin hepsi mevcut görevlerini ifa etmeye devam edecektir. Frédéric Gagey CDC’nin sözcüsü görevini üstlenecektir.

CDC’nin kararları üç üyesi tarafından müştereken alınacaktır. CDC’nin rolü Grup fonksiyonlarını izlemek ve denetlemek ve Grup ile havayolu şirketleri arasındaki stratejik konuları koordine etmek olacaktır.

Geçiş dönemi süresince icra görevi olmayan Air France-KLM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan Anne-Marie Couderc şunları beyan etmiştir: “Yönetim Kurulu’nun, Yönetim Komitesi ile Grup İcra Komitesi’nin bu geçiş dönemi süresince grubun faaliyetlerini idare etme kabiliyetine olan inancı tamdır. Kurul ayrıca kendilerinden halihazırda devam eden ve Grubun gelecek yönetimine devredilecek olan Air France-KLM’nin orta vadeli stratejik planına ilişkin çalışmalarını sürdürmelerini istemektedir. Kendi adıma bu dönem boyunca bilhassa grubun uyumunun güçlendirilmesi konusuna odaklanacağım”.

Air France’a ilişkin olarak,

 • Anne-Marie Couderc ayrıca icra görevi olmayan Air France Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacaktır;

 • Franck Terner Air France Baş İcra Yetkilisi olarak görev yapmaya devam edecektir.

Air France bünyesinde devam eden iş anlaşmazlığı ile ilgili olarak, Air France-KLM Yönetim Kurulu, Air France CEO’sunun Air France-KLM Yönetim Kurulu tarafından onaylanan büyüme stratejisini tehlikeye atacak kararlar alınmasına ilişkin yeni bir yetkiye sahip olmadığını teyit eder. Kurul şu anda Air France’ın yaşamakta olduğu sıkıntıların farkındadır ve şirketin işgücü durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etmiştir.

 

 

 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2rY0ewp
via IFTTT

Air France – KLM Basın Duyurusu


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2rY0ewp

Qatar Airways, Haziran 2018’den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını genişletiyor Qatar Airways, Haziran 2018’den İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını genişletti Geçtiğimiz hafta tarife güncellemesinde bulunan Qatar Airways, planlanan Doha – İstanbul Sabiha Gökçen kapasitesini daha da genişleterek, 15 Haziran 2018’den itibaren ilave uçuşlar ekledi. Bu değişiklikle genel frekansı haftada 17’den 21’e çıkacak. 01 Temmuz 2018’den itibaren başlayacak QR241 / 242 olarak daha önce planlanan 787-8 servisi  ise değişmeden kalıyor. QR241 DOH0900 – 1330SAW 788 D QR243 DOH1400 – 1830SAW EQV D QR237 DOH1640 – 2110SAW 320 D QR242 SAW1440 – 1850DOH 788 D QR244 SAW1930 – 2340DOH EQV D QR238 SAW2210 – 0220 + 1DOH 320 D İçerik: www.routesonline.com

Qatar Airways, Haziran 2018’den İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını genişletti

Geçtiğimiz hafta tarife güncellemesinde bulunan Qatar Airways, planlanan Doha – İstanbul Sabiha Gökçen kapasitesini daha da genişleterek, 15 Haziran 2018’den itibaren ilave uçuşlar ekledi. Bu değişiklikle genel frekansı haftada 17’den 21’e çıkacak. 01 Temmuz 2018’den itibaren başlayacak QR241 / 242 olarak daha önce planlanan 787-8 servisi  ise değişmeden kalıyor.

QR241 DOH0900 – 1330SAW 788 D
QR243 DOH1400 – 1830SAW EQV D
QR237 DOH1640 – 2110SAW 320 D

QR242 SAW1440 – 1850DOH 788 D
QR244 SAW1930 – 2340DOH EQV D
QR238 SAW2210 – 0220 + 1DOH 320 D

İçerik: www.routesonline.com



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GBXmcX
via IFTTT

Qatar Airways, Haziran 2018’den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını genişletiyor


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GBXmcX

Hurmadan sonra bir bardak su!


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ka5l8n

Hurmadan sonra bir bardak su! Tatlılar söz konusu olduğunda hepimiz dişlerimiz için tedirgin oluruz. Ancak Ramazan ayının baş tacı ‘Hurma’ için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Tıpkı hurmada olduğu gibi doğadan gelen bazı şekerler, diş minesini güçlendirir ve onları plağa karşı korur. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında sofralarımızda daha fazla yer alan hurma ile ilgili bilgiler verdi: “Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra ağız su ile çalkalanmalı, dişler 30 dakika sonra fırçalanmalıdır.” LİFLİ YAPISINDAN DOLAYI TOK TUTAR Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Çocuklara, özellikle de 3 yaşından küçük çocuklara hurma verilirken dikkatli olunmalıdır” diyerek aileleri şu sözlerle uyardı: “Hurma sert ve lifli bir yapıya sahiptir. Sert yapısından dolayı dişleri yeteri kadar gelişmemiş çocuklar hurmayı yeteri kadar çiğneyemezler, hem de bağırsakları bu kadar lifli bir yapıyı sindirmeye hazır değildir. Ama hurmanın şöyle bir güzel özelliği vardır; lifli yapısından dolayı tok tutar, ayrıca birçok vitamin ve mineral içerir. Erişkinlerin de kararında tüketmesi önerilir.” DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN Kökdemir, “Hurma ne kadar sağlıklı bir besin olursa olsun; ne yerseniz yiyin, ağız ve diş bakımınızı aksatmayın” diyor ve uyarıyor; “Her iftardan ve sahurdan sonra dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalayın. Diş ipini de ihmal etmeyin. Diş ipi kullanmazsanız, dişlerinizi eksik temizlemiş olursunuz. Diş ipi, diş çürüklerini önlemede önemli bir yer tutuyor.” GARGARAYA GÜVENMEYİN, BİTKİLERDEN YARARLANIN “Ağız kokusunu engellemek için gargaralara güvenmeyin, bitkilerden yararlanın” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, ada çayı, tarçın, yeşil çay, okaliptüs, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.

Tatlılar söz konusu olduğunda hepimiz dişlerimiz için tedirgin oluruz. Ancak Ramazan ayının baş tacı ‘Hurma’ için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Tıpkı hurmada olduğu gibi doğadan gelen bazı şekerler, diş minesini güçlendirir ve onları plağa karşı korur. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında sofralarımızda daha fazla yer alan hurma ile ilgili bilgiler verdi:

“Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra ağız su ile çalkalanmalı, dişler 30 dakika sonra fırçalanmalıdır.”

LİFLİ YAPISINDAN DOLAYI TOK TUTAR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Çocuklara, özellikle de 3 yaşından küçük çocuklara hurma verilirken dikkatli olunmalıdır” diyerek aileleri şu sözlerle uyardı: “Hurma sert ve lifli bir yapıya sahiptir. Sert yapısından dolayı dişleri yeteri kadar gelişmemiş çocuklar hurmayı yeteri kadar çiğneyemezler, hem de bağırsakları bu kadar lifli bir yapıyı sindirmeye hazır değildir. Ama hurmanın şöyle bir güzel özelliği vardır; lifli yapısından dolayı tok tutar, ayrıca birçok vitamin ve mineral içerir. Erişkinlerin de kararında tüketmesi önerilir.”

DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN

Kökdemir, “Hurma ne kadar sağlıklı bir besin olursa olsun; ne yerseniz yiyin, ağız ve diş bakımınızı aksatmayın” diyor ve uyarıyor; “Her iftardan ve sahurdan sonra dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalayın. Diş ipini de ihmal etmeyin. Diş ipi kullanmazsanız, dişlerinizi eksik temizlemiş olursunuz. Diş ipi, diş çürüklerini önlemede önemli bir yer tutuyor.”

GARGARAYA GÜVENMEYİN, BİTKİLERDEN YARARLANIN

“Ağız kokusunu engellemek için gargaralara güvenmeyin, bitkilerden yararlanın” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, ada çayı, tarçın, yeşil çay, okaliptüs, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ka5l8n
via IFTTT

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in Şampiyonu Real Madrid’in zaferine ev sahipliği yaptı Bu akşam binlerce taraftarın akınına uğrayan Štark Arena’daki heyecan dolu finali, güçlü rakibi Fenerbahçe Doğuş İstanbul’a karşı 85-80’lik skorla kazanan İspanyol temsilcisi Real Madrid, adını Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in şampiyonluğuna yazdırırken, EuroLeague kupasını da 10. kez müzesine götürmeye hak kazandı. Avrupa’nın küresel ölçekteki en büyük basketbol organizasyonu olan, Turkish Airlines EuroLeague’in final serisi Final Four, geçtiğimiz üç gün boyunca Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da büyük bir heyecana neden oldu. 18 Mayıs Cuma günü oynanan yarı final müsabakaları ile finalistlerin belirlendiği turnuva, lig sıralamasındaki 3.lük için bugün saat 17.00’de karşılaşan Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskova’nın mücadelesine sahne oldu. Rakibini 77-79’luk skorla mağlup eden Zalgiris Kaunas, turnuvada adını 3.lüğe yazdırdı. 2017-2018 sezonunun şampiyonu Real Madrid ise, bugün saat 20.00’de başlayan büyük mücadele sonrasında, rakibi Fenerbahçe Doğuş İstanbul’u, 85-80’lik skorla mağlup ederek, Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonanın kazanan takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş İstanbul ise, bu sezonun en iyi 2. takımı olarak adını lig sıralamasına kaydetti. Final maçının periyod sonuçları ise şu şekilde sıralandı; Periyod: FB 17-21 RM Periyod: FB 40-38 RM Periyod: FB 55-63 RM Periyod: FB 80-85 RM Final maçını yorumlayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, öncelikle Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in Şampiyonu Real Madrid’i gösterdiği büyük başarıdan dolayı kutladığını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bugün, yoğun bir lig takvimi sonrası başarısını şampiyonlukla taçlandıran Real Madrid ile turnuva boyunca sergilediği göz dolduran performansla izleyicisine büyük bir coşku yaşatan Fenerbahçe Doğuş İstanbul’un güzel oyununa tüm dünyadan yüzbinlerle birlikte tanıklık ettik. Her iki takıma ve tabii ki geçtiğimiz üç gün süresince basketbolseverlerin heyecanını doruğa çıkaran diğer iki takımımız; CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas’a da, bizi böylesi muhteşem bir şölene ortak ettikleri için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, misafirperverliğiyle organizasyonumuza kapılarını açan güzel şehir Belgrad’a da bu noktada ayrıca teşekkür etmek istiyorum; final serisi boyunca burada çok güzel ağırlandık ve şimdi de keyifli bir organizasyona imza atmış olmanın verdiği mutlulukla güzel bir şekilde ayrılıyoruz.” dedi. Turnuva kapsamında, 19 Mayıs Cumartesi akşamı Sırbistan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde; Panathinaikos Superfoods Athens’ten Nick Calathes, CSKA Moskova’dan Nando De Colo, Real Madrid’den Luka Doncic, KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz’dan Tornike Shengelia ve Fenerbahçe Doğuş İstanbul’dan Jan Vesely, 2017-18 sezonunun yıldız oyuncuları olarak ilân edildi. Sezonun MVP (Most Valuable Player-En Değerli Oyuncu)’si seçilen Real Madrid’li Luka Doncic ise, Türk Hava Yolları’nın avantajlı Yolcu Sadakat Programı Miles & Smiles’tan 1.000.000 seyahat milinin sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl ile birlikte toplamda iki kez, Türk Hava Yolları’nın transfer merkezi İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Final Four’u, bu yıl evinde ağırlayan Sırbistan’ın başkenti Belgrad, başarılı bir ev sahipliğiyle tüm basketbolseverlerden tam not aldı. Şehre seyahat eden kalabalık taraftar kitlelerinin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce izleyici; 175 ülkede, 32’den fazla yayıncı aracılığıyla bu heyecan dolu şölene ortak oldu. Dünyanın en fazla ülke ve enternasyonal destinasyonuna uçarak farklı toplum ve kültürleri birbirine bağlayan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu Final Four ile bayrak taşıyıcı havayolu, küresel düzlemde birçok spor dalı ve sporsevere sağladığı ayrıcalıklı destek anlayışını bir adım daha öteye taşıdı. Global markanın sahip olduğu kreatif ruh ile örtüşen bir dizi etkinlik, turnuva süresince taraftarların beğenisine sunuldu. Bunlardan bazısı, 2012 yılında Türk Hava Yolları’nın desteğiyle oluşturulan, EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı, OneTeam tarafından yürütülen proje ve girişimlere de devam niteliği taşımakta. EuroLeague Basketball, 2000 yılında Avrupa’nın en önemli basketbol turnuvası olarak kuruldu. 2010 yılında ise, Türk Hava Yolları ile dünya çapında ses getiren büyük bir iş birliğine giden organizasyon, 2010 yılından beri “Turkish Airlines EuroLeague Basketball” ismiyle varlık gösterirken, şampiyonanın final serisi ise “Turkish Airlines EuroLeague Final Four” olarak düzenlenmekte. Türk Hava Yolları ve EuroLeague Basketball’un bu büyük iş birliği 2020 yılına kadar devam edecek.    Türk Hava Yolları Hakkında: 1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 326 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 254 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere dünyada 303 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiyewww.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram hesapları üzerinden ulaşılabilir.   Star İttifakı Hakkında: Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve benzersiz hizmet sunan Star İttifakı (Star Alliance)’na üye havayolu şirketidir. Air Transport World tarafından “Market Leadership Award” ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance“ ödülleri gibi çok sayıda ödüle lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines ve United’dır. Star İttifakı hâlihazırda, 193 ülkedeki 1.317 havalimanına 18.800’den fazla günlük uçuş sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortağı (Connecting Partner) Juneyao Airlines tarafından da yine bu kapsamda bağlantılı uçuşlar sunulmaktadır.  

Bu akşam binlerce taraftarın akınına uğrayan Štark Arena’daki heyecan dolu finali, güçlü rakibi Fenerbahçe Doğuş İstanbul’a karşı 85-80’lik skorla kazanan İspanyol temsilcisi Real Madrid, adını Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in şampiyonluğuna yazdırırken, EuroLeague kupasını da 10. kez müzesine götürmeye hak kazandı.

Avrupa’nın küresel ölçekteki en büyük basketbol organizasyonu olan, Turkish Airlines EuroLeague’in final serisi Final Four, geçtiğimiz üç gün boyunca Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da büyük bir heyecana neden oldu.

18 Mayıs Cuma günü oynanan yarı final müsabakaları ile finalistlerin belirlendiği turnuva, lig sıralamasındaki 3.lük için bugün saat 17.00’de karşılaşan Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskova’nın mücadelesine sahne oldu. Rakibini 77-79’luk skorla mağlup eden Zalgiris Kaunas, turnuvada adını 3.lüğe yazdırdı.

2017-2018 sezonunun şampiyonu Real Madrid ise, bugün saat 20.00’de başlayan büyük mücadele sonrasında, rakibi Fenerbahçe Doğuş İstanbul’u, 85-80’lik skorla mağlup ederek, Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonanın kazanan takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş İstanbul ise, bu sezonun en iyi 2. takımı olarak adını lig sıralamasına kaydetti.

Final maçının periyod sonuçları ise şu şekilde sıralandı;

 1. Periyod: FB 17-21 RM
 2. Periyod: FB 40-38 RM
 3. Periyod: FB 55-63 RM
 4. Periyod: FB 80-85 RM

Final maçını yorumlayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, öncelikle Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in Şampiyonu Real Madrid’i gösterdiği büyük başarıdan dolayı kutladığını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bugün, yoğun bir lig takvimi sonrası başarısını şampiyonlukla taçlandıran Real Madrid ile turnuva boyunca sergilediği göz dolduran performansla izleyicisine büyük bir coşku yaşatan Fenerbahçe Doğuş İstanbul’un güzel oyununa tüm dünyadan yüzbinlerle birlikte tanıklık ettik. Her iki takıma ve tabii ki geçtiğimiz üç gün süresince basketbolseverlerin heyecanını doruğa çıkaran diğer iki takımımız; CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas’a da, bizi böylesi muhteşem bir şölene ortak ettikleri için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, misafirperverliğiyle organizasyonumuza kapılarını açan güzel şehir Belgrad’a da bu noktada ayrıca teşekkür etmek istiyorum; final serisi boyunca burada çok güzel ağırlandık ve şimdi de keyifli bir organizasyona imza atmış olmanın verdiği mutlulukla güzel bir şekilde ayrılıyoruz.” dedi.

Turnuva kapsamında, 19 Mayıs Cumartesi akşamı Sırbistan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde; Panathinaikos Superfoods Athens’ten Nick Calathes, CSKA Moskova’dan Nando De Colo, Real Madrid’den Luka Doncic, KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz’dan Tornike Shengelia ve Fenerbahçe Doğuş İstanbul’dan Jan Vesely, 2017-18 sezonunun yıldız oyuncuları olarak ilân edildi. Sezonun MVP (Most Valuable Player-En Değerli Oyuncu)’si seçilen Real Madrid’li Luka Doncic ise, Türk Hava Yolları’nın avantajlı Yolcu Sadakat Programı Miles & Smiles’tan 1.000.000 seyahat milinin sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl ile birlikte toplamda iki kez, Türk Hava Yolları’nın transfer merkezi İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Final Four’u, bu yıl evinde ağırlayan Sırbistan’ın başkenti Belgrad, başarılı bir ev sahipliğiyle tüm basketbolseverlerden tam not aldı. Şehre seyahat eden kalabalık taraftar kitlelerinin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce izleyici; 175 ülkede, 32’den fazla yayıncı aracılığıyla bu heyecan dolu şölene ortak oldu.

Dünyanın en fazla ülke ve enternasyonal destinasyonuna uçarak farklı toplum ve kültürleri birbirine bağlayan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu Final Four ile bayrak taşıyıcı havayolu, küresel düzlemde birçok spor dalı ve sporsevere sağladığı ayrıcalıklı destek anlayışını bir adım daha öteye taşıdı. Global markanın sahip olduğu kreatif ruh ile örtüşen bir dizi etkinlik, turnuva süresince taraftarların beğenisine sunuldu. Bunlardan bazısı, 2012 yılında Türk Hava Yolları’nın desteğiyle oluşturulan, EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı, OneTeam tarafından yürütülen proje ve girişimlere de devam niteliği taşımakta.

EuroLeague Basketball, 2000 yılında Avrupa’nın en önemli basketbol turnuvası olarak kuruldu. 2010 yılında ise, Türk Hava Yolları ile dünya çapında ses getiren büyük bir iş birliğine giden organizasyon, 2010 yılından beri “Turkish Airlines EuroLeague Basketball” ismiyle varlık gösterirken, şampiyonanın final serisi ise “Turkish Airlines EuroLeague Final Four” olarak düzenlenmekte. Türk Hava Yolları ve EuroLeague Basketball’un bu büyük iş birliği 2020 yılına kadar devam edecek. 

 

Türk Hava Yolları Hakkında:

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 326 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 254 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere dünyada 303 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiyewww.turkishairlines.com web adresinden veya FacebookTwitterYoutubeLinkedin ve Instagram hesapları üzerinden ulaşılabilir.

 

Star İttifakı Hakkında:

Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve benzersiz hizmet sunan Star İttifakı (Star Alliance)’na üye havayolu şirketidir. Air Transport World tarafından “Market Leadership Award” ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance“ ödülleri gibi çok sayıda ödüle lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines ve United’dır. Star İttifakı hâlihazırda, 193 ülkedeki 1.317 havalimanına 18.800’den fazla günlük uçuş sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortağı (Connecting Partner) Juneyao Airlines tarafından da yine bu kapsamda bağlantılı uçuşlar sunulmaktadır.

 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2Gzch7W
via IFTTT

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018’in Şampiyonu Real Madrid’in zaferine ev sahipliği yaptı


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2Gzch7W

20 Mayıs 2018 Pazar

Türk Hava Yolları 85 Yaşında Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları, kuruluşunun 85. yıl dönümünü özel bir video ile kutladı. Yolculuğuna 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 personel ile başlayan Türk Hava Yolları 85 yaşında. Binlerce personeli ve genç filosuyla, Avrupa‘nın En İyi Hava Yolu Oscarı’nın sahibi Türk Hava Yolları, kuruluşunun 85. yıldönümü vesilesiyle özel bir video yayınladı. THY, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hayalleri sınır tanımayan 80 milyon varsa bu memlekette, 85 yıldır onları taşıyan bir havayolu var gökyüzünde. Birlikte nice 85 yıllara” ifadelerine yer verdi. Hayalleri sınır tanımayan 80 milyon varsa bu memlekette, 85 yıldır onları taşıyan bir havayolu var gökyüzünde. Birlikte nice 85 yıllara.#TürkHavaYolları #85YıldırGökyüzünde pic.twitter.com/tmfPWm51L1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 20, 2018      

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları, kuruluşunun 85. yıl dönümünü özel bir video ile kutladı.

Yolculuğuna 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 personel ile başlayan Türk Hava Yolları 85 yaşında.

Binlerce personeli ve genç filosuyla, Avrupa‘nın En İyi Hava Yolu Oscarı’nın sahibi Türk Hava Yolları, kuruluşunun 85. yıldönümü vesilesiyle özel bir video yayınladı.

THY, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hayalleri sınır tanımayan 80 milyon varsa bu memlekette, 85 yıldır onları taşıyan bir havayolu var gökyüzünde. Birlikte nice 85 yıllara” ifadelerine yer verdi.

 

 

 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GyqmT5
via IFTTT

Türk Hava Yolları 85 Yaşında


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GyqmT5

Boeing’in yeni 777’ler için katlanabilir kanat ucu onaylandı


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2wWmTOr

Boeing’in yeni 777’ler için katlanabilir kanat ucu onaylandı Cuma günü Boeing ‘ten yapılan açıklamaya göre , şirketin en yeni 777 jetleri için şirketin yeni katlanabilir kanat uçları için ABD’li düzenleyici Federal Havacılık İdaresi’nden onay aldı.   B 777-8 ve B 777-9 modellerinde yer alacak olan bu tasarım, daha büyük kanatların standart boyutlu havaalanı park alanına girmesine izin verecek. Bu özellik ile, yer operasyonları sırasında katlandığında kanat seviyesini 235 feet’ten 212 feet’e düşürmeye yardımcı olacak.   350 ila 410 koltuğa sahip olan çift motorlu uzun mesafeli uçaklar sınıfında, hem Boeing hem de rakibi Airbus  arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.  

Cuma günü Boeing ‘ten yapılan açıklamaya göre , şirketin en yeni 777 jetleri için şirketin yeni katlanabilir kanat uçları için ABD’li düzenleyici Federal Havacılık İdaresi’nden onay aldı.

 

B 777-8 ve B 777-9 modellerinde yer alacak olan bu tasarım, daha büyük kanatların standart boyutlu havaalanı park alanına girmesine izin verecek.

Bu özellik ile, yer operasyonları sırasında katlandığında kanat seviyesini 235 feet’ten 212 feet’e düşürmeye yardımcı olacak.

 

350 ila 410 koltuğa sahip olan çift motorlu uzun mesafeli uçaklar sınıfında, hem Boeing hem de rakibi Airbus  arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.

 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2wWmTOr
via IFTTT

Emirates birleşme yatırımı yapmayı düşünmüyor


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GzFrDU

Emirates birleşme yatırımı yapmayı düşünmüyor Dünyanın en zengin havayollarından biri neden parasını diğer havayollarına yatırım yapmaya harcamıyor? Emirates son yıllarda diğer havayolları için sermaye yatırımları yapmaktan kaçındı. Emirates Havayolları başkanı Sir Tim Clark, yatırım yapmak için gereken zaman ve paranın olacak geri dönüşe değmeyeceğini açıklıyor. Clark ayrıca yönetim ekibinin odaklanması ve dikkatinin Emirates’ten uzaklaşabileceğine inanıyor. Akaryakıt fiyatları düşüşü ve hava yolculuğu talebinin artışı ile büyük havayolları birleşme yatırımlarına başladı. Delta, Air France / KLM, Virgin Atlantic, China Eastern, AeroMexico ve Gol’de önemli miktarda paya sahip. American Airways  China Southern’in bir bölümüne sahip olmak için 200 milyon dolar harcadı, United Airways ise Brezilya’lı Azul’a  100 milyon dolar harcadı. Etihad ise, Alitalia, Air Serbia, Jet Airways, Virgin Australia ve Air Seychelles’in büyük bölümünü satın aldı. Qatar Airways, LATAM, Cathay Pacific ve British Airways’in ana şirketi IAG’de büyük paya sahip. Emirates, dünyanın en iyi finanse edilen ve kârlı havayollarından biridir. Geçtiğimiz mali yılda, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai merkezli havayolu, önceki döneme göre% 124 artışla 762 milyon $ kar bildirdi. Yine de, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki rakipleri dünyanın dört bir yanındaki havayollarında hisseler satın alırken, aralarına katılmamaya karar verdiler. Emirates Havayolları başkanı Sir Tim Clark‘a göre, bu şirket birleşmeleri ve satın almalar bir şirkete nispeten düşük başarı oranlarıyla gidiyorsa faydalı oluyor. Clark, bu sene başlarında Business Insider’e verdiği bir röportajda, “Biz organik bir hayvan gibiyiz ve yaptığımız şeye, nasıl yaptığımıza ve yaptığımız yere odaklandık. Sonuçlara odaklandık.” dedi. “Bu işletmeyi yöneten küçük ve yalın bir yönetim ekibimiz var ve M & A (birleşme) faaliyeti ile, başka bir taşıyıcıya dahil olmamız ya da başka bir taşıyıcıyı dahil etmemiz, o taşıyıcının zorluklarını da dahil etmemiz demektir.” Clark, Abu Dabi’deki komşusunu, böyle bir iş stratejisiyle ilişkili tehlikelerin bir örneği olarak işaret etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Etihad, 2016-2017 yılları arasında 1,87 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Bu kaybın yaklaşık 808 milyon doları, yönetimdeki Alitalia’ya ve tasfiye edilen Air Berlin’e yaptığı yatırımdan kaynaklanıyordu. İçerik:https://ift.tt/eKERsB

Dünyanın en zengin havayollarından biri neden parasını diğer havayollarına yatırım yapmaya harcamıyor?

 • Emirates son yıllarda diğer havayolları için sermaye yatırımları yapmaktan kaçındı.
 • Emirates Havayolları başkanı Sir Tim Clark, yatırım yapmak için gereken zaman ve paranın olacak geri dönüşe değmeyeceğini açıklıyor.
 • Clark ayrıca yönetim ekibinin odaklanması ve dikkatinin Emirates’ten uzaklaşabileceğine inanıyor.

Akaryakıt fiyatları düşüşü ve hava yolculuğu talebinin artışı ile büyük havayolları birleşme yatırımlarına başladı.

Delta, Air France / KLM, Virgin Atlantic, China Eastern, AeroMexico ve Gol’de önemli miktarda paya sahip. American Airways  China Southern’in bir bölümüne sahip olmak için 200 milyon dolar harcadı, United Airways ise Brezilya’lı Azul’a  100 milyon dolar harcadı.

Etihad ise, Alitalia, Air Serbia, Jet Airways, Virgin Australia ve Air Seychelles’in büyük bölümünü satın aldı. Qatar Airways, LATAM, Cathay Pacific ve British Airways’in ana şirketi IAG’de büyük paya sahip.

Emirates, dünyanın en iyi finanse edilen ve kârlı havayollarından biridir. Geçtiğimiz mali yılda, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai merkezli havayolu, önceki döneme göre% 124 artışla 762 milyon $ kar bildirdi.

Yine de, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki rakipleri dünyanın dört bir yanındaki havayollarında hisseler satın alırken, aralarına katılmamaya karar verdiler.

Emirates Havayolları başkanı Sir Tim Clark‘a göre, bu şirket birleşmeleri ve satın almalar bir şirkete nispeten düşük başarı oranlarıyla gidiyorsa faydalı oluyor.
Clark, bu sene başlarında Business Insider’e verdiği bir röportajda, “Biz organik bir hayvan gibiyiz ve yaptığımız şeye, nasıl yaptığımıza ve yaptığımız yere odaklandık. Sonuçlara odaklandık.” dedi. “Bu işletmeyi yöneten küçük ve yalın bir yönetim ekibimiz var ve M & A (birleşme) faaliyeti ile, başka bir taşıyıcıya dahil olmamız ya da başka bir taşıyıcıyı dahil etmemiz, o taşıyıcının zorluklarını da dahil etmemiz demektir.”

Clark, Abu Dabi’deki komşusunu, böyle bir iş stratejisiyle ilişkili tehlikelerin bir örneği olarak işaret etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Etihad, 2016-2017 yılları arasında 1,87 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Bu kaybın yaklaşık 808 milyon doları, yönetimdeki Alitalia’ya ve tasfiye edilen Air Berlin’e yaptığı yatırımdan kaynaklanıyordu.

İçerik:https://ift.tt/eKERsB



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2GzFrDU
via IFTTT

18 Mayıs 2018 Cuma

THY “Uçak Bakım Teknisyeni” Arıyor GENEL NİTELİKLER Genel Kriterler T.C. vatandaşı olmak Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış olmak, askerlikten muaf olmak veya tercihen en az 1 yıl tecilli olmak Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak (İşitme kaybı, renk körlüğü, iki göz arası 4 Dioptriden fazla göz bozukluğu, BMI dengesizliği vb. ağır veya ince işçilik gerektiren işlere engel teşkil edebilecek rahatsızlıklar) İşbaşı Eğitim Programı süresince İstanbul’da ikameti ve eğitime kesintisiz devamı kabul etmek CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kriterlerine göre en az A2 Seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak Üniversitelerin Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’nin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun veya İEP başlangıç tarihinde mezuniyet belgesi ibraz edebilecek son sınıf öğrencileri; Uçak Gövde-Motor Bakım Uçak Elektrik-Elektronik  Aranan Nitelikler Vardiyalı düzende çalışabilmek Birden fazla işi üstlenebilmek, pratik ve sonuç odaklı olmak Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli olmak Takım çalışmasına yatkın olmak İŞ TANIMI Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 7.500 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır. İstanbul, Ankara ve Aydın’da bakım hangarları bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., operasyonlarını İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesisleri olmak üzere iki kıtada yürütmekte; mühendislik ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra komponent bakım-yedek desteği, dizayn, sertifikasyon ve üretim alanlarında birçok uluslararası havayolu şirketine hizmet vermektedir. Bu ilan kapsamında THY Teknik A.Ş., Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun adaylar için İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 3 ay süreli İşbaşı Eğitim Programı (İEP) düzenleyerek eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar için istihdam 3 ay sonunda gerçekleştirecektir. İşbaşı Eğitim Programı boyunca personel adaylarına günlük 61,65 TL (öğrenciliği devam edenler için 41 TL ) ödenmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından yapılacaktır. İEP başlangıç tarihi Temmuz ayı içerisinde planlanmaktadır. Sosyal İmkanlar: THY Teknik A.Ş. çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, aile için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu sosyal olanaklar arasında yer alır. Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol İlan başvuru tarihleri: 09.05.2018 – 28.05.2018 Yazılı sınav tarihi: 02.06.2018 İlan kriterlerini sağlayan adaylar, İngilizce veGenel Yetenek sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Mülakat aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. Başvuru thyteknik.com/basvurular.html 

GENEL NİTELİKLER

Genel Kriterler
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
 • 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
 • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış olmak, askerlikten muaf olmak veya tercihen en az 1 yıl tecilli olmak
 • Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,
 • Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak (İşitme kaybı, renk körlüğü, iki göz arası 4 Dioptriden fazla göz bozukluğu, BMI dengesizliği vb. ağır veya ince işçilik gerektiren işlere engel teşkil edebilecek rahatsızlıklar)
 • İşbaşı Eğitim Programı süresince İstanbul’da ikameti ve eğitime kesintisiz devamı kabul etmek
 • CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kriterlerine göre en az A2 Seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Üniversitelerin Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’nin aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun veya İEP başlangıç tarihinde mezuniyet belgesi ibraz edebilecek son sınıf öğrencileri;
 • Uçak Gövde-Motor Bakım
 • Uçak Elektrik-Elektronik 

Aranan Nitelikler

 • Vardiyalı düzende çalışabilmek
 • Birden fazla işi üstlenebilmek, pratik ve sonuç odaklı olmak
 • Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak

İŞ TANIMI

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 7.500 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

İstanbul, Ankara ve Aydın’da bakım hangarları bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., operasyonlarını İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesisleri olmak üzere iki kıtada yürütmekte; mühendislik ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra komponent bakım-yedek desteği, dizayn, sertifikasyon ve üretim alanlarında birçok uluslararası havayolu şirketine hizmet vermektedir.

Bu ilan kapsamında THY Teknik A.Ş., Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun adaylar için İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 3 ay süreli İşbaşı Eğitim Programı (İEP) düzenleyerek eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar için istihdam 3 ay sonunda gerçekleştirecektir.

İşbaşı Eğitim Programı boyunca personel adaylarına günlük 61,65 TL (öğrenciliği devam edenler için 41 TL ) ödenmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından yapılacaktır. İEP başlangıç tarihi Temmuz ayı içerisinde planlanmaktadır.

Sosyal İmkanlar:

 • THY Teknik A.Ş. çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, aile için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu sosyal olanaklar arasında yer alır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

 • İlan başvuru tarihleri: 09.05.2018 – 28.05.2018
 • Yazılı sınav tarihi: 02.06.2018
 • İlan kriterlerini sağlayan adaylar, İngilizce veGenel Yetenek sınavına davet edilecektir.
 • Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir. Mülakat aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
 • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

Başvuru 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IvSckA
via IFTTT

THY “Uçak Bakım Teknisyeni” Arıyor


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2IvSckA

Atlasglobal filosuna ekleyeceği iki Airbus A330 ileTürkiye’nin rekor turist hedefine destek verecek


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k8vtQU

Atlasglobal filosuna ekleyeceği iki Airbus A330 ileTürkiye’nin rekor turist hedefine destek verecek Atlasglobal filosuna ekleyeceği iki Airbus A330 ile Türkiye’nin rekor turist hedefine destek verecek “Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Atlasglobal, filosuna katacağı büyük gövdeli iki Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor… Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Atlasglobal, hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Atlasglobal’in bünyesine katılacak olan iki adet Airbus A330’la filosundaki uçak sayısını 18’e çıkaracak. Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor. 330 ekonomi sınıfı koltuğa sahip olan A330’lar, 12 ton kargo taşıyabiliyor. Atlasglobal, bu yeni iki uzun menzilli uçağını, yurt dışı destinasyonlara yönlendirerek Türkiye’yi tercih eden turistlere konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. Atlasglobal, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesini yenilemişti. Bu süreçte Atlasglobal, Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam etti ve sonucunda yeni bir rekorun da sahibi oldu. Nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkaran Atlasglobal, “rötarsızlık” rekoru kırdı. BDT ÜLKELERİNE YAPILAN SEFERLER ARTIRILDI 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenleyen Atlasglobal, geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyetinin ardından, bu yıl üçlü misli taleple karşılaştı. Bu nedenle Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar veren Atlasglobal, BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısını da artırdı. Diğer taraftan, Atlasglobal turizm sezonunda Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara vermeden devam edecek. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman seferleri ise aralıksız sürecek.

Atlasglobal filosuna ekleyeceği iki Airbus A330 ile Türkiye’nin rekor turist hedefine destek verecek

“Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Atlasglobal, filosuna katacağı büyük gövdeli iki Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor…

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Atlasglobal, hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Atlasglobal’in bünyesine katılacak olan iki adet Airbus A330’la filosundaki uçak sayısını 18’e çıkaracak. Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor. 330 ekonomi sınıfı koltuğa sahip olan A330’lar, 12 ton kargo taşıyabiliyor. Atlasglobal, bu yeni iki uzun menzilli uçağını, yurt dışı destinasyonlara yönlendirerek Türkiye’yi tercih eden turistlere konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.

Atlasglobal, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesini yenilemişti. Bu süreçte Atlasglobal, Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam etti ve sonucunda yeni bir rekorun da sahibi oldu. Nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkaran Atlasglobal, “rötarsızlık” rekoru kırdı.

BDT ÜLKELERİNE YAPILAN SEFERLER ARTIRILDI

2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenleyen Atlasglobal, geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyetinin ardından, bu yıl üçlü misli taleple karşılaştı. Bu nedenle Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar veren Atlasglobal, BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısını da artırdı.

Diğer taraftan, Atlasglobal turizm sezonunda Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara vermeden devam edecek. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman seferleri ise aralıksız sürecek.



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k8vtQU
via IFTTT

Emirates’ten Ramazan Ayına Özel Hizmetler


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k5ItXH

Emirates’ten Ramazan Ayına Özel Hizmetler Emirates’ten Ramazan Ayına Özel Hizmetler İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, Şeker Bayramını, uçakta yolcularına tatlı ikram ederek kutlayacak. Emirates Havayolu, Ramazan ayı boyunca yolcularına, uçakta özel olarak hazırlanmış iftar yemekleri, uçak içi eğlence sistemi ice’ta özel Ramazan program yayınları sunuyor. Emirates, oruçlarını uçakta açan müşterileri için ise, besin değeri yüksek iftar yemeklerini içeren kutular sunuyor. Kutular, bu sene, yerel ev ürünleri uzmanı Silsal Design House adlı şirket tarafından yeniden tasarlandı. Tasarımlarda, Ortadoğu ve kültüründen esinlenildi. Silsal ayrıca, Emirates Resmi Mağazalarında bulunan Emirates Kahve Kupalarını da tasarladı. İftar kutuları, oruç tutan yolculara yönelik besin değeri yüksek yemekler de temin ediyor ve kuskus salata & ızgara tavuk ya da mudardara & kızarmış tavuk, sandviçler, ıspanak ya da domatesli soğanlı fatayer, çeşitli tatlılar, hurmalar, laban ve sudan oluşan menüler, Ramazan ortasında yenilenecek. Bu özel yemekler, iftar saatlerine denk gelen Emirates uçuşlarındaki, tüm sınıflarındaki yolculara sunulacak. Bu, Körfez bölgesinden olan uçuşlar ve Ramazan ayı boyunca, Cidde ve Medine’ye seyahat eden Umre guruplarına yönelik uçuşları da içeriyor. Kutsal ay boyunca, günlük Umre uçuşları da dahil, Cidde ve Medine’ye olan tüm uçuşlarda, sıcak yerine soğuk yemekler servis edilecek. Emirates, uçuş sırasında (orucun başladığı zaman olan) imsak ile iftar saatlerine yönelik doğru zamanın hesaplanması için özgün bir araçtan yararlanıyor. Hava taşıtının, enlem, boylam ve irtifasından yararlanarak kesin Ramazan saatlerini, uçakta mümkün olan en yüksek kesinlik düzeyi ile hesaplıyor. Güneş battığında, yolculara, kaptan pilot tarafından, iftar zamanı ile ilgili bilgi veriliyor. Ramazan sembolü olan hurma kutuları ve su, yolcuların uçağa binmesi öncesinde ya da binerken oruçlarını açmaları için, Emirates’in Dubai Uluslararası Havaalanı Terminal 3 ve diğer belirli Emirates uçuş noktalarında da da ikram edilecek. Havaalanındaki lounge’larında, yolcularına özel tahsis edilmiş ibadet odaları sunan Emirates ayrıca, Arap kahvesi, hurma ve tatlı ikramı da yapıyor. Emirates’in ödüllü uçak içi eğlence sistemi ice’da, A’aelat Ramadan Kareem, Fa Esalo ahil il thekir ve Al Baqeyat Al Salehat gibi dini programların yanı sıra, Bou Tbei, As-hab Al Hemam ve Hayat Thaneya gibi Ramazan eğlence programları da bulunuyor. Özel Ramazan programları, film, TV, müzik ve ses yayını yapan 238 Arap kanalı da dahil olmak üzere, 3,500 kadar kanaldaki çeşitli içeriğin bir parçası. Bayram kutlamaları uçakta başlayacak Emirates, ilk kez Bayramı yolcuları ile uçakta kutlamak üzere, özel hizmetini genişletiyor. Bayram için alışveriş yapma arayışında olan yolcular, 11 ve 15 Haziran tarihleri arasında 95 dolar üzerindeki, gümrük vergisine tabi olmayan alışverişlerinde, %20 indirimden yararlanabilecekler. 14- 17 Haziran tarihleri arasında ise yolcular, belirli uçuşlarındaki tatlı ikramlarını dört gözle bekleyebilirler. Economy Class’ta, Bayram kurabiyeleri servis edilirken, First ve Business Class’ta ise, yolcular çikolata kutuları alacaklar. Ek olarak, First Class müşterileri, Lakrids şekerlemelerinin Bayrama özel versiyonlarının tadını çıkarabilecekler. Lakrids Crispy Gül tadı olan meyan kökü şekerlemesi, Ramazan ve Bayram boyunca, tüm bölgelerde sunulacak. Küresel bir havayolu şirketi olarak, Emirates, Çin Yeni Yılı, Noel, Diwali ve Ramazan gibi, geniş kitlelerin kutladığı etkinliklere yönelik, bölgesel lezzetlerden esinlenmiş mutfağı ve mevsime özel menüleri ile müşterilerin damaklarını şenlendiriyor. Özel iftar yemekleri olan Ramazan hizmeti, 20 yıldan fazla süredir uygulanıyor ve şirketin, kutsal ay boyunca yolculara rahat bir yolculuk imkânı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Emirates Ramazan servisi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz. Emirates hakkında: Dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Emirates, yolcularını altı kıtada, 85 ülkede 159 noktaya taşıyor. Emirates’in İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan haftada 11 uçuşu bulunuyor. Emirates’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları ise haftada 5 kez olmak üzere 8 Haziran 2018’de başlıyor.

Emirates’ten Ramazan Ayına Özel Hizmetler

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, Şeker Bayramını, uçakta yolcularına tatlı ikram ederek kutlayacak.

Emirates Havayolu, Ramazan ayı boyunca yolcularına, uçakta özel olarak hazırlanmış iftar yemekleri, uçak içi eğlence sistemi ice’ta özel Ramazan program yayınları sunuyor.

Emirates, oruçlarını uçakta açan müşterileri için ise, besin değeri yüksek iftar yemeklerini içeren kutular sunuyor. Kutular, bu sene, yerel ev ürünleri uzmanı Silsal Design House adlı şirket tarafından yeniden tasarlandı. Tasarımlarda, Ortadoğu ve kültüründen esinlenildi. Silsal ayrıca, Emirates Resmi Mağazalarında bulunan Emirates Kahve Kupalarını da tasarladı.

İftar kutuları, oruç tutan yolculara yönelik besin değeri yüksek yemekler de temin ediyor ve kuskus salata & ızgara tavuk ya da mudardara & kızarmış tavuk, sandviçler, ıspanak ya da domatesli soğanlı fatayer, çeşitli tatlılar, hurmalar, laban ve sudan oluşan menüler, Ramazan ortasında yenilenecek.

Bu özel yemekler, iftar saatlerine denk gelen Emirates uçuşlarındaki, tüm sınıflarındaki yolculara sunulacak. Bu, Körfez bölgesinden olan uçuşlar ve Ramazan ayı boyunca, Cidde ve Medine’ye seyahat eden Umre guruplarına yönelik uçuşları da içeriyor. Kutsal ay boyunca, günlük Umre uçuşları da dahil, Cidde ve Medine’ye olan tüm uçuşlarda, sıcak yerine soğuk yemekler servis edilecek.

Emirates, uçuş sırasında (orucun başladığı zaman olan) imsak ile iftar saatlerine yönelik doğru zamanın hesaplanması için özgün bir araçtan yararlanıyor. Hava taşıtının, enlem, boylam ve irtifasından yararlanarak kesin Ramazan saatlerini, uçakta mümkün olan en yüksek kesinlik düzeyi ile hesaplıyor. Güneş battığında, yolculara, kaptan pilot tarafından, iftar zamanı ile ilgili bilgi veriliyor.

Ramazan sembolü olan hurma kutuları ve su, yolcuların uçağa binmesi öncesinde ya da binerken oruçlarını açmaları için, Emirates’in Dubai Uluslararası Havaalanı Terminal 3 ve diğer belirli Emirates uçuş noktalarında da da ikram edilecek. Havaalanındaki lounge’larında, yolcularına özel tahsis edilmiş ibadet odaları sunan Emirates ayrıca, Arap kahvesi, hurma ve tatlı ikramı da yapıyor.

Emirates’in ödüllü uçak içi eğlence sistemi ice’da, A’aelat Ramadan Kareem, Fa Esalo ahil il thekir ve Al Baqeyat Al Salehat gibi dini programların yanı sıra, Bou Tbei, As-hab Al Hemam ve Hayat Thaneya gibi Ramazan eğlence programları da bulunuyor. Özel Ramazan programları, film, TV, müzik ve ses yayını yapan 238 Arap kanalı da dahil olmak üzere, 3,500 kadar kanaldaki çeşitli içeriğin bir parçası.

Bayram kutlamaları uçakta başlayacak

Emirates, ilk kez Bayramı yolcuları ile uçakta kutlamak üzere, özel hizmetini genişletiyor. Bayram için alışveriş yapma arayışında olan yolcular, 11 ve 15 Haziran tarihleri arasında 95 dolar üzerindeki, gümrük vergisine tabi olmayan alışverişlerinde, %20 indirimden yararlanabilecekler.

14- 17 Haziran tarihleri arasında ise yolcular, belirli uçuşlarındaki tatlı ikramlarını dört gözle bekleyebilirler. Economy Class’ta, Bayram kurabiyeleri servis edilirken, First ve Business Class’ta ise, yolcular çikolata kutuları alacaklar. Ek olarak, First Class müşterileri, Lakrids şekerlemelerinin Bayrama özel versiyonlarının tadını çıkarabilecekler. Lakrids Crispy Gül tadı olan meyan kökü şekerlemesi, Ramazan ve Bayram boyunca, tüm bölgelerde sunulacak.

Küresel bir havayolu şirketi olarak, Emirates, Çin Yeni Yılı, Noel, Diwali ve Ramazan gibi, geniş kitlelerin kutladığı etkinliklere yönelik, bölgesel lezzetlerden esinlenmiş mutfağı ve mevsime özel menüleri ile müşterilerin damaklarını şenlendiriyor. Özel iftar yemekleri olan Ramazan hizmeti, 20 yıldan fazla süredir uygulanıyor ve şirketin, kutsal ay boyunca yolculara rahat bir yolculuk imkânı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Emirates Ramazan servisi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilirsiniz.

Emirates hakkında:

Dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Emirates, yolcularını altı kıtada, 85 ülkede 159 noktaya taşıyor. Emirates’in İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan haftada 11 uçuşu bulunuyor. Emirates’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları ise haftada 5 kez olmak üzere 8 Haziran 2018’de başlıyor.



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k5ItXH
via IFTTT

Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k8IVVf

Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sabiha Gökçen Havalimanı ziyareti         Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümünün öğrencileri  3Mayıs ve 17Mayıs 2018  tarihlerinde Adriyatik Havacılık , TGS , Çelebi Yer Hizmetleri tarafından misafir edildi. Ziyaret eğitim amaçlı olup, ilgili şirketlerin eğitim  görevlilerin katkılarıyla apron  ve gate,  sahalarında bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sabiha Gökçen Havalimanına ziyareti Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün öğrencileri 3Mayıs ve 17Mayıs 2018 tarihlerinde Adriyatik Havacılık ,TGS, Çelebi Yer Hizmetleri tarafından misafir edildi. pic.twitter.com/6tazo9zITR — AirportIST (@AirportIST) May 18, 2018  

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sabiha Gökçen Havalimanı ziyareti        

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümünün öğrencileri  3Mayıs ve 17Mayıs 2018  tarihlerinde Adriyatik Havacılık , TGS , Çelebi Yer Hizmetleri tarafından misafir edildi.

Ziyaret eğitim amaçlı olup, ilgili şirketlerin eğitim  görevlilerin katkılarıyla apron  ve gate,  sahalarında bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

 



from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2k8IVVf
via IFTTT